Wielki Czwartek


Najpiękniejsze są te chwile, które możemy spędzić razem: blisko drugiego człowieka i blisko Chrystusa. Wieczorem 29 marca 2018 r., już po zakończeniu obrzędów Wielkiego Czwartku, członkowie naszego chóru ponownie przybyli do nowego kościoła w Średniej Wsi, by przez godzinę (od 21.00 do 22.00) adorować Najświętszy Sakrament przeniesiony do ciemnicy. Podczas czuwania teksty, przypominające wydarzenia poprzedzające ukrzyżowanie Pana Jezusa, przeplatane były wielogłosowymi śpiewami z Taizé. Wspólna modlitwa i wspólny śpiew pozwalają na chwilę zadumy, refleksji, medytacji, ale także zbliżają do siebie ludzi i budują poczucie wspólnoty, sprawiają, że wszyscy się do siebie uśmiechają, a serdeczny uśmiech to często najwspanialszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.