Festiwal Pieśni Maryjnej w Baligrodzie


W niedzielę Najświętszej Trójcy, 27 maja 2018 r., w pięknym kościele w Baligrodzie, pod patronatem Starosty Powiatu Leskiego i Wójta Gminy Baligród, odbył się I Bieszczadzki Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej, w którym wzięło udział siedem chórów z naszego powiatu. Dla miłośników śpiewów chóralnych była to prawdziwa uczta duchowa.

Koncert poprzedziła Msza św. o godzinie 15.00, podczas której śpiewały połączone chóry pod batutą pana Tadeusza Cecuły. Przed rozpoczęciem Eucharystii usłyszeliśmy w ich wykonaniu pieśń „Gaude Mater, Polonia”, na wejście „Bogurodzicę” i „Modlitwę do Bogarodzicy” (do słów Juliusza Słowackiego), na ofiarowanie łaciński utwór „Sancta Maria”, a na komunię również po łacinie „Misericordias Domini”.

Koncert rozpoczął chór „Sursum Corda” ze Średniej Wsi, po nim w oryginalnych strojach wystąpił chór kameralny „Alter Ego” z Cisnej. Obydwa chóry wykonały pieśni a cappella. Jako trzeci zaśpiewał chór „Canto Amici” z parafii Jankowce-Glinne, a następnie chór „Gaudium” z Uherzec Mineralnych.

Tego dnia nasz chór „Laudate Dominum” wystąpił jako piąty. Po ustawieniu się członków chóru na stopniach schodów w prezbiterium, jedna z naszych chórzystek Łucja przeczytała przedstawiający nas tekst:


      Chór „Laudate Dominum” powstał 12 lat temu, wiosną 2006 r., jednak w obecnym rozszerzonym składzie występuje dopiero od pół roku. W ostatnim czasie nasz chór brał m.in. udział w koncertach kolęd w Średniej Wsi i Uhercach, śpiewał na Mszy św. podczas bierzmowania w kościele w Hoczwi, prowadził Drogę Krzyżową i dwukrotnie nasze ulubione adoracje krzyża w duchu Taizé. W naszym chórze staramy się łączyć różne pokolenia, dlatego obok dziewcząt i chłopców z gimnazjum, śpiewają mamy i ojcowie uczniów szkoły w Średniej Wsi. Jednak naszym największym skarbem są kochane babcie, które swoją obecnością wnoszą do naszej wspólnoty wiele ciepła i bożej miłości.

      Pieśni Maryjne, które przygotowaliśmy na dzisiejszy koncert, zabiorą nas w podróż sentymentalną, pochodzą one bowiem z różnych okresów działalności naszego chóru. Jedna z nich „Gdy na Anioł Pański bije dzwon” przypomina nam nasze pierwsze kroki w śpiewie wielogłosowym, gdy spotykaliśmy się jeszcze na starej plebanii, „Panno piękniejsza od poranka” pojawiła się nieco później, zaś „Bogurodzica Dziewica” zagościła wśród nas dopiero w ostatnich latach. Mamy nadzieję, że i Państwu dostarczą one wielu wzruszeń. Serdecznie zapraszamy do ich wysłuchania.


Nasz występ rozpoczęliśmy od wykonania pierwszego wersu najstarszej polskiej pieśni „Bogurodzicy”, śpiewanej przez rycerstwo polskie pod Grunwaldem, a następnie płynnie przeszliśmy do współczesnej wersji tej pieśni. Drugi zaśpiewany przez nas utwór „Panno piękniejsza od poranka”, ze słowami w refrenie „Ave Maria”, wychwalał piękno Bożej Rodzicielki, ale mówił także o przemijaniu i o nadziei spotkania Jej kiedyś w wieczności. Występ zakończyliśmy pieśnią „Gdy na Anioł Pański bije dzwon”, mówiącą o tym, że cała Polska oddaje się w opiekę Maryi i prosi Ją o łaskę zwycięstwa nad wrogami naszej Ojczyzny.

Podczas śpiewu towarzyszyły nam trzy instrumenty: na gitarze klasycznej grał nasz dyrygent, na skrzypcach Amelka, a na gitarze akustycznej gościnnie pan Jakub Kłeczek z Głogowa Małopolskiego. Występ przed tak wspaniałą publicznością był dla nas wielkim przeżyciem, sprawił nam jednak także wiele radości.

Potem podziwialiśmy jeszcze śpiew gospodarzy, czyli chóru z Baligrodu, zaś koncert zakończył występ najstarszego i najliczniejszego chóru „Cantate Dominum” z Leska. Obydwu tym chórom towarzyszył akompaniament organowy.

Po zakończeniu koncertu, połączone chóry wykonały wspólnie jeszcze trzy pieśni: „Pobłogosław, Matko Boża Częstochowska”, „Abba Ojcze” i po raz drugi „Misericordias Domini”. Po wręczeniu dyrygentom pamiątkowych statuetek i dyplomów, wszyscy honorowi goście i członkowie chórów zostali zaproszeni na obiad w urokliwej karczmie „Miś” w Baligrodzie. Przy suto zastawionych stołach długo rozbrzmiewały jeszcze wspólne śpiewy utworów patriotycznych i biesiadnych.


Chór „Sursum Corda” z parafii Średnia Wieś


Chór „Alter Ego” z parafii Cisna


Chór „Canto Amici” z parafii Jankowce – Glinne


Chór „Gaudium” z parafii Uherce Mineralne


Chór „Laudate Dominum” z parafii Średnia Wieś


Chór z parafii Baligród


Chór „Cantate Dominum” z parafii Lesko


Występ połączonych chórów


Wręczanie statuetki i dyplomu