Droga Krzyżowa


Motywem przewodnim nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przygotowanego w piątek 16 marca 2018 r. przez uczniów szkoły w Średniej Wsi i chór parafialny „Laudate Dominum”, były ręce. Ręce, które otrzymaliśmy od Boga, by czyniły dobro, by niosły pokój i błogosławieństwo. Ręce, którymi sam Pan Jezus obejmuje każdego człowieka, każdego z nas.

Nabożeństwo rozpoczęło się piosenką, której słowa napisał poeta ksiądz Jan Twardowski „Mówią, że ręce Twoje błogosławią”. Przy każdej z czternastu stacji chór śpiewał kolejne zwrotki oazowej drogi krzyżowej „Skrzywdzony, a wciąż kochający”, a następnie uczniowie szkoły czytali rozważania. Ministrantów z krzyżem do każdej stacji prowadził krótki utwór „W swe ramiona mnie weź”. Podczas trudu dźwigania przez Chrystusa krzyża na Golgotę spotykaliśmy różne dłonie i z różnymi darami. Z jednych pochodził wyrok skazujący, z innych pomoc w niesieniu krzyża, a z jeszcze innych ulga w cierpieniu. Ale był także bolesny uścisk dłoni przybijającej Jego dłoń do krzyża.

Na zakończenie naszej Drogi Krzyżowej gimnazjaliści przedstawili skłaniającą do refleksji pantomimę ewangelizacyjną „Ręce”, która przypomniała, że ludzie otrzymali swe ręce od Boga, by pracowały, dawały, kochały, pomagały i broniły innych, jednak ludzie używają ich bardzo często przeciwko drugiemu człowiekowi. Każdy mógł sam pomyśleć przez chwilę, czy używa tego Bożego daru zgodnie z planem naszego Stwórcy. Czy moje dłonie na co dzień czynią dobro, czy czasem nie używam ich, by krzywdzić drugiego człowieka? Tylko od nas samych zależy, jak odpowiemy sobie na to pytanie w głębi naszego serca.

Po nabożeństwie odbyła się Eucharystia, podczas której chór śpiewał zarówno części stałe mszy św., jak i poszczególne pieśni. Niezwykle podniośle zabrzmiała pieśń do Ducha Świętego „Twoja miłość”, którą przed czytaniami śpiewały pani Monika i Kasia. Na wejście chór zaśpiewał pieśń „Witaj, Jezu, wśród nas”, na ofiarowanie „Lament serdeczny”, na komunię „Zawitaj, Ukrzyżowany”, zaś na dziękczynienie śpiew z Taizé „Pan blisko jest”, podczas którego pani Monika swym przepięknym głosem śpiewała solówki, zaś Amelka doskonale grała na skrzypcach. Skrzypce towarzyszyły także ostatniej pieśni na rozesłanie „Serce wielkie nam daj”.

Tego dnia msza św. była odprawiana w intencji obchodzącej urodziny pani Stanisławy Barzyckiej, długoletniej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, do którego należały także nasze chórzystki. Po wyjściu ze świątyni zaśpiewaliśmy jej więc płynące z głębi serc życzenia „Wszystkiego dobrego” oraz radosne „Sto lat”.


Psalm responsoryjny

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

    Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
    by pamięć o nich wymazać z ziemi.
    Pan słyszy wołających o pomoc
    i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

    Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
    ocala upadłych na duchu.
    Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,
    ale Pan go ze wszystkich wybawia.

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

    On czuwa nad każdą jego kością
    i żadna z nich nie zostanie złamana.
    Pan odkupi dusze sług swoich,
    nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu.

Aklamacja przed Ewangelią

Chwała Tobie, Królu wieków.

    Nie samym chlebem żyje człowiek,
    lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Królu wieków.

Tekst Drogi Krzyżowej - Pantomima ewangelizacyjna „Ręce” - Muzyka do pantomimy

Zaproszenie na Drogę Krzyżową