Miesiąc Maryjny


W pierwszą majową niedzielę, 6 maja 2018 r., nasz chór „Laudate Dominum” uczestniczył we Mszy św. o godzinie 11.30 w nowym kościele parafialnym w Średniej Wsi. Patronem tej świątyni jest św. Jan Paweł II, którego wizerunek znajduje się w prezbiterium nad ołtarzem.

Możliwość zaśpiewania podczas Eucharystii w naszym nowym, pięknym kościele, będąc słuchanym przez licznie zebranych mieszkańców Bachlawy i Średniej Wsi, jest przez nas traktowana jako wielkie wyróżnienie, dlatego na wszystkich twarzach gościł radosny uśmiech. Także wyjątkowa, słoneczna pogoda nastrajała wszystkich optymistycznie. Tego dnia na wejście i na ofiarowanie zaśpiewaliśmy dwie pieśni Maryjne: „Bogurodzica, Dziewica” i „Panno piękniejsza od poranka”, zaś na komunię i dziękczynienie pieśni wielkanocne: „Zmartwychwstały Pan” i „Zmartwychwstał Chrystus” z Taizé. Utworom tym, prócz gitary, towarzyszyły skrzypce, na których jak zawsze świetnie grała Amelka. Na sam koniec, już po zakończeniu Mszy św., wykonaliśmy jeszcze porywającą pieśń „Gdy na Anioł Pański bije dzwon”.

Śpiew w naszym kościele parafialnym dostarczył nam ogromnej radości, o czym najlepiej świadczą promienne uśmiechy naszych uroczych pań i dziewcząt.


Psalm responsoryjny

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

    Śpiewajcie Panu pieśń nową,
    albowiem uczynił cuda.
    Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
    i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

    Pan okazał swoje zbawienie,
    na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
    Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
    dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

    Ujrzały wszystkie krańce ziemi
    zbawienie Boga naszego.
    Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
    cieszcie się, weselcie i grajcie.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Aklamacja przed Ewangelią

Alleluja, alleluja, alleluja.

    Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
    a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Alleluja, alleluja, alleluja.