Adoracja krzyża w duchu Taizé


W poniedziałek 21 maja 2018 r. chór „Laudate Dominum” już po raz trzeci gościł w pięknym zabytkowym kościele w sąsiedniej parafii. Tym razem zaprosił mieszkańców Hoczwi i Dziurdziowa na adorację krzyża w duchu Taizé.

Po zakończeniu Mszy św. o godzinie 18.00 i sprawnym przygotowaniu dekoracji, która miała współtworzyć nastrój tego modlitewnego spotkania, zabrzmiał wielogłosowy śpiew „Pan blisko jest”, w trakcie którego wszedł kapłan z krzyżem. Po śpiewnie „Z Tobą ciemność nie będzie ciemna” ksiądz wikary zapalił świecę symbolizującą obecność wśród nas Chrystusa – Światłości świata. Podczas radosnego „Alleluja” solistka pięknie śpiewała wersety z Psalmu 1, a następnie odczytany został fragment Ewangelii (Mt 6, 19-24) mówiący o tym, by nie gromadzić skarbów na ziemi lecz w niebie, „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. Wzruszenie towarzyszyło spontanicznej modlitwie wiernych, podczas której każdy mógł głośno wypowiedzieć swoją prośbę, a chór śpiewał „Kyrie eleison”. Na zakończenie tej części adoracji, wszyscy wznieśli dłonie do Ojca w niebie, odmawiając modlitwę „Ojcze nasz”.

W drugiej części każdy mógł podejść do krzyża, zatrzymać się przy nim dłużej, pobyć sam na sam z Chrystusem i powierzyć mu swoje troski i radości. W tym czasie chór śpiewał „Wielbić Pana chcę”, „Pan jest mocą swojego ludu”, „Panie, dokąd pójdziemy?” i wiele innych. Ostatnim śpiewem z Taizé był radosny wielkanocny utwór „Zmartwychwstał Chrystus, Alleluja”. Niektórym utworom towarzyszyły skrzypce i śpiew solówek będących cytatami z Pisma św.

Na koniec wszyscy obecni w hoczewskim kościele złapali się za ręce, tworząc krąg wokół krzyża Chrystusa, zostawiając ciepły ślad na dłoni stojącego obok nich człowieka.


Zaproszenie na adorację