Koncert Kolęd w Uhercach Mineralnych


W ostatnią niedzielę stycznia, gdy w polskich kościołach kończy się już okres śpiewania kolęd, 28 stycznia 2018 r., chór „Laudate Dominum” gościł w Uhercach Mineralnych na zaproszenie działającego w tamtejszej parafii chóru „Gaudium”.

Nasi chórzyści najpierw uczestniczyli we mszy św. o godz. 11.00, podczas której śpiewali pieśń na wejście „Bóg się rodzi” i na komunię „My też, pastuszkowie”. Bezpośrednio po mszy św. w uherczańskim kościele odbył się wspólny koncert kolęd obu chórów. Chór ze Średniej Wsi wystąpił jako pierwszy, śpiewając kolędy i pastorałki: „Gore gwiazda”, „Mizerna, cicha”, „Radość dziś nastała” oraz „Dzisiaj w Betlejem”. Nasz występ spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem zgromadzonych w kościele mieszkańców Uherzec. Następnie wystąpili gospodarze, pięknie śpiewając pastorałki: „W Betlejem przy drodze”, „Kołysanka dla Jezusa”, „Zaśnij już”, „Adeste fideles” oraz „Okno w chmurach”. Na zakończenie obydwa połączone chóry zaśpiewały kolędę „Przystąpmy do szopy” oraz pieśń „Gaude Mater Polonia”.

Po koncercie wszyscy chórzyści otrzymali w prezencie od Wójta Gminy Olszanica pana Krzysztofa Zapały pamiątkowe albumy ukazujące piękno goszczącej nas gminy, a następnie pozowali do wspólnej fotografii. Na koniec gospodarze zaprosili nas jeszcze do Wiejskiego Domu Kultury w Uhercach na słodki poczęstunek i miłe spotkanie w towarzystwie wspaniałych, serdecznych ludzi.


Chór „Laudate Dominum” ze Średniej Wsi


Chór „Gaudium” z Uherzec Mineralnych


Wspólne zdjęcia obu chórów

Plakat Koncertu Kolęd