III Bieszczadzki Koncert Kolęd


W niedzielę 19 stycznia 2020 r. w Średniej Wsi, już po raz trzeci pod patronatem Starosty Powiatu Leskiego pana Andrzeja Olesiuka, który był głównym sponsorem imprezy, odbył się „Bieszczadzki Koncert Kolęd i Pastorałek”. W tym roku uczestniczyło w nim 7 zespołów wokalnych.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas miłości, radości, przebaczania, a także refleksji i spotkań rodzinnych. To także czas bycia razem oraz czas pielęgnowania jednej z najpiękniejszych tradycji bożonarodzeniowych – śpiewania kolęd wyrażających radość z narodzenia Jezusa. Ta idea przyświecała organizatorom i członkom chórów parafialnych, którzy zjawili się w nowym kościele w Średniej Wsi, by wyśpiewać najpiękniejsze tradycyjne i współczesne pieśni bożonarodzeniowe.

Przed koncertem wszyscy obecni uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez księdza prałata Mieczysława Bąka – Dziekana Dekanatu Leskiego. W kazaniu wygłoszonym przez miejscowego księdza proboszcza Mirosława Dubiela padły słowa o potrzebie pojednania i miłości, których tak brakuje współczesnemu światu.

Licznie zgromadzeni w świątyni mieszkańcy parafii oraz chórzyści z różnych stron naszego powiatu gorącymi brawami przywitali honorowych gości, wśród których znaleźli się Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Adam Śnieżek, Starosta Powiatu Leskiego pan Andrzej Olesiuk wraz z małżonką, Wicestarosta pan Janusz Haftek, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko pan Adam Snarski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku pan Dariusz Kotyła oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Ryszard Owsianik.

Z nie mniejszą radością powitano także panią Sekretarz Gminy Lesko Magdalenę Mazurkiewicz, panią Dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku Marię Petkę-Fundanicz, Radnego Powiatu Leskiego pana Piotra Wątora, Radnych Gminy Lesko panów: Tomasza Bebkiewicza, Janusza Żaczka i Grzegorza Wątora, a także wikarego z parafii Iwonicz-Zdrój ks. Pawła Chylińskiego.

Koncert rozpoczął zespół „Leszczanie” działający przy Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, który zaśpiewał pieśni: „Jezusa narodzonego”, „Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje” i „Józefie, stajenki nie szukaj”. Po nim wystąpili goście zaproszeni spoza Powiatu Leskiego, czyli schola „Hosanna” z parafii Iwonicz-Zdrój pod dyrekcją pana Bartłomieja Uliasza, która pięknie i profesjonalnie zaśpiewała kolędy: „Nad Betlejem”, „Rozkwitnęła się lilija” i „Adeste fideles”. Jako trzeci przed zgromadzoną publicznością zaprezentował się chór „Canto Amici” z parafii Jankowce – Glinne prowadzony przez pana Bogumiła Paszkowskiego. W ich wykonaniu usłyszeliśmy pieśni bożonarodzeniowe: „Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje”, „Zaśnij, Dziecino” oraz „Dzieciątko się narodziło”. Następnie wystąpili gospodarze, czyli chór „Laudate Dominum” ze Średniej Wsi. Gdy nasi chórzyści ustawiali się na stopniach ołtarza, odczytany został następujący tekst zapowiadający nasz występ:


      Chór „Laudate Dominum” ze Średniej Wsi powstał wiosną 2006 r. Jego założycielem był ówczesny proboszcz parafii Średnia Wieś ks. Adam Zaremba i polonista, a obecnie dyrektor szkoły w Średniej Wsi i dyrygent chóru, pan Robert Miszczak.

      Chór, jak sami Państwo widzicie, stara się łączyć pokolenia, dlatego na cotygodniowych próbach spotykają się zarówno przedstawiciele młodzieży i dzieci, także tych najmłodszych, jak i osoby w średnim wieku i przede wszystkim nasze kochane seniorki, które, jak mówią chórzyści: „są najjaśniejszymi światełkami naszej wspólnoty”.

      Z okresem Bożego Narodzenia związanych jest chyba najwięcej najpiękniejszych polskich utworów, zarówno tych powstałych przed wiekami, jak i współcześnie. Nasz chór na dzisiejszy koncert przygotował trzy współczesne pastorałki: „Bóg się narodził”, „W słodkim Jeruzalem” i „Pastorałka od serca do ucha”. Drugi z utworów w aranżacji na chór pana Remigiusza Cecuły, zaś pierwszy i ostatni w aranżacji dyrygenta naszego chóru pana Roberta Miszczaka. Przy pianinie zasiada pan Piotr Pisula, zaś na skrzypcach akompaniuje Jagoda Mamak.

      Zapraszamy do wysłuchania przygotowanych przez nas pastorałek.


Kolejnym wykonawcą był chór „Gaudium” z parafii Uherce Mineralne pod dyrekcją pani Magdaleny Kobrzyńskiej. Chór zaprezentował kolędy: „Przystąpmy do szopy”, „Jezus malusieńki” i „Okno w chmurach”. Jako przedostatni wystąpił chór kameralny „Sursum Corda” ze Średniej Wsi, śpiewając utwory: „Cudowna różdżka”, „Magnum Nomen Domini”, „Cicha noc” oraz „Raduj się, świecie”. Chór prowadzi pani Magdalena Wasylewicz. Jako ostatni podczas koncertu wystąpił najstarszy i najliczniejszy chór parafialny „Cantate Dominum” z Leska, w wykonaniu którego usłyszeliśmy przepiękne kolędy: „W górę serca”, „Nie było miejsca” i „Ach, witajże pożądana”. Chórem dyrygował pan Tadeusz Cecuła, zaś przy organach zasiadał pan Remigiusz Cecuła.

Na zakończenie kościół w Średniej Wsi zabrzmiał potężnym śpiewam pieśni „Misericordias Domini” w wykonaniu połączonych chórów, którymi dyrygował niezastąpiony pan Tadeusz Cecuła. Po koncercie chórzyści i zaproszeni goście kontynuowali spotkanie w świetlicy Domu Ludowego w Średniej Wsi, gdzie zostali ugoszczeni obiadem i ciastami przygotowanymi przez gospodarzy. Wielu uczestników koncertu zauważyło, że takie spotkania nie tylko dostarczają niezwykłych wrażeń duchowych i artystycznych, ale także pozwalają nawiązywać i rozwijać bliższe, także przyjacielskie, relacje między miłośnikami śpiewów wielogłosowych z różnych stron naszego powiatu.

Zaproszeni goście


Zespół „Leszczanie” z Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku


Schola „Hosanna” z parafii Iwonicz-Zdrój


Chór „Canto Amici” z parafii Jankowce – Glinne


Chór „Laudate Dominum” z parafii Średnia Wieś

„Bóg się narodził” - „W słodkim Jeruzalem” - „Pastorałka od serca do ucha”


Chór „Gaudium” z parafii Uherce Mineralne


Chór „Sursum Corda” z parafii Średnia Wieś


Chór „Cantate Dominum” z parafii Lesko


Występ połączonych chórów


Uroczysty obiad w Domu Ludowym w Średniej Wsi

Zaproszenie na Koncert Kolęd