Aktualności


Tablica ogłoszeńW tym miejscu będzie-
my umieszczać informa-
cje dotyczące bieżących
spraw z życia chóru:
terminy spotkań, propo-
zycje występów i orga-
nizacji imprez, informa-
cje o podejmowanych
inicjatywach, planowa-
nych wyjazdach itp. Ka-
żdy może tu umieścić
wiadomość, którą chciał-
by przekazać do wszyst-
kich chórzystów.


„Serce jest jak bochen chleba – trzeba dzielić je tak, by wystarczyło dla każdego człowieka.”„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” (J 13,34-35)
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Drogi Krzyżowej i Adoracji wg formuły Taizé. Nigdy wcześniej te dwa nabożeństwa przygotowane przez nas nie były tak piękne i wzruszające. Dziękuję za przepiękną dekorację, zaangażowanie w śpiew, czytania z „Pisma świętego”, czytania rozważań, modlitwy, a przede wszystkim za Waszą obecność, za to że każdy znalazł czas, by spędzić kilka chwil blisko Chrystusa i blisko drugiego człowieka. Na tym polega istota chrześcijaństwa, by po prostu być dobrym człowiekiem. To dla mnie ogromny zaszczyt móc spędzać czas z tak wspaniałymi ludźmi, jak Wy.
Na kwiecień będziemy się uczyć pieśni: „Baranki”, „Chrystus Pan zmartwychwstał”, „Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie”, „O, dniu radosny” oraz „Zwycięzca śmierci”.


Na maj będziemy się uczyć pieśni: „Bogurodzica, Dziewica”, „Furtka”, „Gwiazdo Zaranna”, „O, Pani, ufność nasza” oraz „Panno piękniejsza”.
„Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca...”
Serdecznie dziękujemy panu Wiesławowi Giefertowi za jego obecność wśród nas podczas naszych spotkań i wyjazdów, a szczególnie za jego przepiękne fotografie, na których uwiecznia dzieje naszego chóru i urok ulotnych chwil wspólnych radości.