Z życia naszej drużyny harcerskiej

Początki działalności
Drużyny Starszoharcerskiej


Pod koniec 2004 r. Komendant Hufca Bieszczadzkiego reaktywował w naszej szkole Drużynę Starszoharcerską i na-dał jej numer 6.

Pierwsza akcja, w której wzięliśmy udział, to Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zapłonęło także w naszej miejscowości. Przekazali je nam harcerze z Drużyny Starszoharcerskiej działającej przy Gimnazjum w Lesku. W przededniu Wigilii Bożego Narodzenia nasi harcerze zanieśli Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów i domów innych mieszkańców wsi, by płonęło przy wigilijnym stole i przypominało, że w Betlejem Chrystus przyszedł na świat, aby dać naszej ziemi Boży Pokój.

Na zbiórkach spotykamy się w czwartki o godzinie 16.15. Poznajemy wówczas Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, symbole harcerskie (Krzyż Harcerski, lilijka) oraz historię ZHP i ludzi, którzy tworzyli tę organizację. Uczymy się też piosenek harcerskich i rajdowych, a nasz druh drużynowy przygrywa nam na gitarze.

Podczas jednej ze zbiórek udaliśmy się do sali komputerowej i szukaliśmy w Internecie stron drużyn harcerskich z róż-nych rejonów Polski. Sami chcielibyśmy coraz pełniej i coraz piękniej włączać się w działalność tej organizacji.

Na początek nasi harcerze aktywniej zaangażowali się w życie naszego gimnazjum, pomagając w organizacji spotkania opłatkowego i przedstawienia "Opowieści Wigilijnej". Składając życzenia, wręczaliśmy naszym nauczycielom własnorę-cznie wykonane stroiki bożonarodzeniowe. Planujemy wręczyć im także stroiki wielkanocne przed kolejnymi świętami.

Czuwaj!


Powrót