WYKAZ

programów nauczania

dopuszczonych do użytku szkolnego

w Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

 

1. PRZEDSZKOLE

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor programu

Nazwa programu

Data dopuszczenia

Numer programu

1

Wychowanie przedszkolne

Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

„Rozwój – Wychowanie – Edukacja” Program wychowania przedszkolnego (Nowa Era)

1.09.2018 r.

P - 1/2018

2

Język angielski

Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego – wychowanie przedszkolne, klasy zerowe

1.09.2015 r.

P - 1/2015

3

Religia

Stanisław Łabendowicz

„Jezus mnie kocha” Program nauczania religii dla przedszkola

1.09.2009 r.

P - 2/2009

 

2. SZKOŁA PODSTAWOWA klasy I – III

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor programu

Nazwa programu

Data dopuszczenia

Numer programu

1

Edukacja wczesnoszkolna kl. I – II

Teresa Janicka-Panek

„Elementarz odkrywców” Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 1/2017

2

Edukacja wczesnoszkolna kl. III

Marzena Kędra

„Doświadczanie świata” Program nauczania dla I etapu kształcenia

1.09.2014 r.

SP - 1/2014

3

Język angielski kl. I – II

Dorota Sikora-Banasik

Program nauczania języka angielskiego – kl. I – III (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 2/2017

4

Język angielski kl. III

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej (Oxford University Press)

1.09.2015 r.

SP - 2/2015

5

Religia

(Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

„W drodze do wieczernika. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii” Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej.
Numer programu AZ-1-01/10

1.09.2014 r.

SP - 2/2014

 

2. SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV – V i VII – VIII

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor programu

Nazwa programu

Data dopuszczenia

Numer programu

1

Język polski

Marlena Derlukiewicz

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 3/2017

2

Język angielski

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta, Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 4/2017

3

Język niemiecki

Anna Jaroszewska

Program nauczania języka niemieckiego (klasy VII – VIII) (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 5/2017

4

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 6/2017

5

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 7/2017

6

Historia

Robert Tocha

„Podróże w czasie” Program nauczania historii w szkole podstawowej (GWO)

1.09.2017 r.

SP - 8/2017

7

Wiedza o społeczeństwie

Barbara Furman

„Dziś i jutro” Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 9/2017

8

Przyroda

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 10/2017

9

Geografia

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

„Planeta Nowa” Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 11/2017

10

Biologia

Anna Zdziennicka

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 12/2017

11

Chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin

„Chemia Nowej Ery” Program nauczania chemii w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 13/2017

12

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

„Spotkania z fizyką” Program nauczania fizyki w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 14/2017

13

Matematyka

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej) (GWO)

1.09.2017 r.

SP - 15/2017

14

Informatyka

Michał Kęska

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 16/2017

15

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„Jak to działa?” Program nauczania techniki w szkole podstawowej (Nowa Era) 1.09.2017 r. SP - 17/2017

16

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

1.09.2017 r.

SP - 18/2017

17

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie” Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 19/2017

18

Religia kl. IV

(Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

„Poznaję Boga i w Niego wierzę” Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej.
Numer programu AZ-2-01/10

1.09.2017 r.

SP - 20/2017
19

Religia kl. VII

(Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

„Pójść za Jezusem Chrystusem. Katecheza wyznania i rozumienia wiary” Program nauczana religii dla gimnazjum.
Numer programu AZ-3-01/10

1.09.2014 r.

SP - 1/2014
20

Doradztwo zawodowe

Magdalena Cymerman-Kowalik

Program nauczania – doradztwo zawodowe klasa VII

1.09.2017 r. SP - 21/2017

21

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej (Rubikon)

1.09.2017 r.

SP - 22a/2017

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej (Rubikon)

1.09.2017 r.

SP - 22b/2017

22

Zajęcia rewalidacyjne

Joanna Ryszewska

Program rewalidacji dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz cechami autyzmu

1.09.2017 r.

SP - 34/2017

 

2. SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor programu

Nazwa programu

Data dopuszczenia

Numer programu

1

Język polski

Marlena Durlakiewicz

„Czytać, myśleć, uczestniczyć” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 23/2017

2

Język angielski

Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV – VI szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 24/2017

3

Muzyka

Monika Gromek. Grażyna Kilbach

„I gra muzyka” Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 25/2017

4

Plastyka

Jadwiga Lukas. Krystyna Onak

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 26/2017

5

Historia i społeczeństwo

Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 27/2017

6

Przyroda

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 28/2017

7

Matematyka

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej) (GWO)

1.09.2017 r.

SP - 29/2017

8

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 30/2017

9

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej (Nowa Era) 1.09.2017 r. SP - 31/2017

10

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł

„Postawa. Aktywność. Wiedza. Umiejętności. Sprawność” Autorski program nauczania wychowania fizycznego

1.09.2017 r.

SP - 32/2017

11

Religia

(Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

„Poznaję Boga i w Niego wierzę” Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej.
Numer programu AZ-2-01/10

1.09.2017 r.

SP - 20/2017

12

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla klas V – VI szkoły podstawowej (Rubikon)

1.09.2017 r.

SP - 33/2017

 


3. GIMNAZJUM

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor programu

Nazwa programu

Data dopuszczenia

Numer programu

1

Język polski

Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski

„Słowa na czasie”. Program nauczania języka polskiego w kl. I – III gimnazjum (Nowa Era)

1.09.2015 r.

GIM - 1/2015

2

Język angielski

Katarzyna Niedźwiedź

Program nauczania języka angielskiego w szkołach gimnazjalnych (Nowa Era)

1.09.2015 r.

GIM - 2/2015

3

Język niemiecki

Anna Jaroszewska

Program nauczania języka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy

1.09.2015 r.

GIM - 3/2015

4

Muzyka

Krystyna Serwańska

Muzyka. Program nauczania dla gimnazjum (Operon)

1.09.2009 r.

GIM - 11/2009

5

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

„Sztuka w zasięgu ręki”. Program nauczania plastyki w gimnazjum (MAC Edukacja)

1.09.2009 r.

GIM - 10/2009

6

Historia

Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski

„Śladami przeszłości” Program nauczania z historii (Nowa Era)

1.09.2009 r.

GIM - 2/2009

7

Wiedza o społeczeństwie

Teresa Kowalewska

„Dziś i jutro” Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I – III gimnazjum (Nowa Era)

1.09.2010 r.

GIM - 4/2010

8

Geografia

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński

„Planeta Nowa” Program nauczania geografii dla gimnazjum (Nowa Era)

1.09.2009 r.

GIM - 9/2009

9

Biologia

Anna Zdziennicka

„Puls życia” Program nauczania biologii w gimnazjum (Nowa Era)

1.09.2009 r.

GIM - 8/2009

10

Chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Program nauczania chemii w gimnazjum (Nowa Era)

1.09.2009 r.

GIM - 7/2009

11

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

„Spotkania z fizyką” Program nauczania fizyki w gimnazjum (Nowa Era)

1.09.2009 r.

GIM - 6/2009

12

Matematyka

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego, klasy I – III gimnazjum (GWO)

1.09.2009 r.

GIM - 5/2009

13

Informatyka

Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk

Informatyka. Program nauczania dla gimnazjum (WSiP)

1.09.2009 r.

GIM - 12/2009

14

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak, Janusz Janota

„Zdrowie. Sport. Rekreacja” Gimnazjum. Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych

1.09.2009 r.

GIM - 13/2009

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum (Nowa Era) 1.09.2011 r. GIM - 1/2011
16

Zajęcia artystyczne

Eugeniusz Wachowiak

Program nauczania zajęć artystycznych z muzyki w gimnazjum (GAWA)

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum (Nowa Era)

1.09.2010 r. GIM - 3/2010
17

Zajęcia techniczne

Waldemar Czyżewski

„Technika w praktyce” Program nauczania w gimnazjum. Zajęcia techniczne (Nowa Era) 1.09.2010 r. GIM - 2/2010

18

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Program nauczania dla klas I – III gimnazjum (Rubikon)

1.09.2009 r.

GIM - 14/2009

19

Religia

(Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

„Pójść za Jezusem Chrystusem. Katecheza wyznania i rozumienia wiary” Program nauczana religii dla gimnazjum.
Numer programu AZ-3-01/10

1.09.2014 r.

GIM - 1/2014