English

 

Gimnazjum w Średniej Wsi

Wydawnictwo Szkolne – „Kurier Terpiczowski”

Średnia Wieś 2000 r.