Gruszka (583 m) – wzniesienie położone pomiędzy dolinami rzek Kalniczki, Hoczewki i Sanu, które dominuje wyraźnie nad okolicą, stanowiąc jedno z większych wzgórz Pogórza Leskiego. Jest to ostatnia znaczniejsza wzniosłość w długim paśmie górskim ciągnącym się od Wysokiego Działu ku północy, ku dolinie Sanu. Masyw Gruszki tworzy grzbiet długości ponad 6 km. W 1940 r. Niemcy rozstrzelali tu 112 osób w większości przywiezionych z więzienia w Sanoku. W pobliżu szczytu znajduje się mogiła i pomnik na cześć zabitych. U stóp Gruszki wybudowano pięknie wkomponowany w krajobraz „Zajazd pod Gruszką”.

   
   
   
   
   
   
   
Zobacz też:
Grodzisko

Strona główna