Hoczewka – to rzeka bieszczadzka, która swój bieg rozpoczyna w Jabłonkach, a kończy w Hoczwi, wpadając tam do Sanu. W pobliżu Hoczwi koryto Hoczewki na przestrzeni 250 m przecinają progi skalane. Brzegi rzeki zbudowane są tam z fliszu karpackiego. Woda rozmyła warstwy łupków, pozostawiając warstwy piaskowca prostopadle wchodzące w nurt rzeki. Progi skalne na Hoczewce są jednym z bieszczadzkich pomników przyrody nieożywionej.
  
Zobacz też:
Hoczew, San

Strona główna