Kościół w Średniej Wsi – wzniesiony został w 2. poł. XVI w. jako kaplica dworska. Katarzyna z Oraczewskich Balowa powtórnie go uposażyła w 1727 r. W latach 1959 – 68 został gruntownie wyremontowany: wymieniono belki, wykonano oszalowanie wewnątrz i stolarkę okienną, a dach pokryto gontem. W latach 80. powiększono kościół poprzez dobudowę wieży oraz wycięto otaczające go stare dęby, a w latach 90. dobudowano drugą zakrystię. Kościół położony jest na niewielkim wzniesieniu przy drodze do Hoczwi. Jest on drewniany, dach i zewnętrzne ściany pokryte są gontem. Wewnątrz budowli znajduje się prezbiterium i jedna szersza, prostokątna nawa. Na płaskich stropach w prezbiterium i nawie umieszczone są plafony z chmurami, promieniami oraz w nawie z Okiem Opatrzności w otoczeniu aniołków. Wewnętrzne ściany pokryte są polichromią. Kościół posiada też podwieszony chór muzyczny, na którym widać malowane instrumenty muzyczne. W kościele znajdują się 3 późnobarokowe ołtarze z 2. ćw. XVIII w. ufundowane przez Katarzynę z Oraczewskich Balową, a wykonane przez snycerzy krośnieńskich. Ołtarze zwieńczone są m.in. rzeźbami aniołów z girlandami, a po bokach umieszczono figury świętych. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem podającym jej jabłko. W ołtarzu lewym widnieje obraz św. Stanisława biskupa, a w prawym – obraz św. Katarzyny. Wśród licznych zabytkowych dzieł sztuki na uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Jackowej z Dzieciątkiem na tronie z 2. poł. XVIII w. oraz krucyfiks ludowy z 1. poł. XIX w.

   
   
   
Zobacz też:
Kościół w Hoczwi, Średnia Wieś

Strona główna