Szkoła w Średniej Wsi – starą szkołę wybudowano w 1886 r. Fundatorem był właściciel dworu i majątku Plater-Zyberk. Nauczano w niej w języku polskim i ukraińskim. Po II wojnie światowej w szkole uczyło się 330 uczniów, a po akcji „Wisła” tylko 50. Nową szkołę, malowniczo położoną w centrum wsi, oddano do użytku w 1974 r. Jest ona piętrowa, posiada salę gimnastyczną otwartą w 1993 r. i siłownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt sportowy. Na parterze znajduje się sala techniki, biblioteka, sala gimnastyczna, siłownia, szatnie, pomieszczenia konserwatora, woźnej i kuchnia. Pierwsze piętro tworzą pracownie klasowe, w których uczą się uczniowie Gimnazjum, sklepik szkolny, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora. Na parterze i piętrze są także klasy, w których uczą się uczniowie nauczania początkowego. Na terenie szkoły działa radiowęzeł, który umila uczniom przerwy między zajęciami. W szkole pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycieli licząca 13 osób. Prowadzone są kółka pozalekcyjne, takie jak: polonistyczne, sportowe i informatyczne. Pod koniec 1999 r. szkoła została wyposażona w 13 komputerów, które są podłączone do Internetu. W 1999 r. w szkole utworzono Gimnazjum, do którego uczęszczają uczniowie ze Średniej Wsi oraz sąsiednich miejscowości: Bachlawy, Hoczwi, Dziurdziowa, Berezki, Woli Matiaszowej i Bereżnicy Wyżnej.

   
   
   
   
   
Zobacz też:
Średnia Wieś

Strona główna