Wycieczka do Muzeum
Kultury Bojków w Myczkowie


W piątek 25 października 2019 r. harcerze wraz z innymi uczniami szkoły podstawowej w Średniej Wsi uczestniczyli w kilkugodzinnej wycieczce do Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie. Bojkowie to grupa etniczna górali mieszanego pochodzenia: rusińskiego i wołoskiego, która do 1947 r. zamieszkiwała tereny Bieszczadów. W muzeum można zobaczyć, jak wyglądało wyposażenie chat bojkowskich, jakimi sprzętami posługiwali się na co dzień dawni mieszkańcy naszej małej ojczyzny, jakie nosili stroje, jakie tworzyli dzieła sztuki. W odróżnieniu od innych muzeów, tutaj zachęcano, by dotykać eksponaty, można też było wejść na wielki piec do wypieku chleba, usiąść w ławkach zrekonstruowanej sali lekcyjnej, a nawet spróbować zagrać na starych organach. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziła wystawa dawnych zdjęć i eksponatów na piętrze oraz galeria w piwnicach muzeum, gdzie można zakupić drobne pamiątki oraz obrazy i inne dzieła sztuki stworzone przez artystów pochodzących z naszego regionu.

W księdze pamiątkowej muzeum zostawiliśmy następujący wpis: „Dziękujemy za możliwość obejrzenia wspaniałych zbiorów muzeum. Dzięki takim miejscom jak to młodzież może poznawać historię oraz bogactwo i różnorodność kultury naszego regionu, które dla wielu współczesnych mieszkańców Bieszczadów są mało znane. Muzeum Bojków w ciekawy sposób chroni je od zapomnienia”.