Zdobywamy brązowy stopień
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej

(informacje do kroniki wycieczek)


Wycieczka do Ustrzyk Dolnych:
 • Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych,
 • Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych,
 • Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych – Jasieniu (1743 r.).

Wycieczka po Gminie Lesko:
 • modrzewiowy kościół w Średniej Wsi (XVI w.),
 • park podworski w Średniej Wsi (w nim liczne pomniki przyrody: lipy, buki, sosny i dęby),
 • Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dziurdziowie (1899 r.),
 • Kościół św. Anny w Hoczwi – ufundowany przez Fredrów (1745 r.),
 • Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesku (1539 r.),
 • Zamek Kmitów i Krasickich w Lesku (1538-1555),
 • park zamkowy w Lesku (w 1935 r. na wniosek hr. Augusta Krasickiego został uznany za zabytek przyrody podlegający ochronie),
 • Ratusz w Lesku (1896 r.),
 • ruiny zamku Sobień w Manastercu (średniowiecze),
 • leśno-faunistyczny rezerwat przyrody „Góra Sobień” (Park Krajobrazowy Gór Słonnych),
 • zbiorowa mogiła 115 polskich bojowników o wolność ojczyzny rozstrzelanych przez hitlerowców 5 lipca 1940 r. oraz obelisk z krzyżem Orderu Virtuti Militari oplecionym koroną z drutu kolczastego obejmującą trójkąt z literą „P” na górze Gruszka koło Leska.

Wycieczka do Gminy Baligród:
 • Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie „Knieja” w Nowosiółkach,
 • cmentarz wojenny w Baligrodzie,
 • Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Matki Boskiej w Baligrodzie (1829 r.),
 • pomnik poświęcony żołnierzom poległym w walkach z UPA koło Baligrodu,
 • pamiątkowy głaz z cytatem z „Trzy po trzy” Aleksandra Fredry w Bystrem koło Baligrodu,
 • kamieniołom „Huczwice” zwany „Drobnym”,
 • kamieniołom „Rabe” zwany „Grubym”,
 • geologiczny rezerwat przyrody „Gołoborze” w dolinie Rabskiego Potoku (Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy).

Minimalne wymagania

Zwiedzone obiekty krajoznawcze (20)

4 zabytki architektury
 1. Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych – Jasieniu,
 2. modrzewiowy kościół w. w Średniej Wsi,
 3. Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dziurdziowie,
 4. Kościół św. Anny w Hoczwi,
 5. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesku,
 6. Zamek Kmitów i Krasickich w Lesku,
 7. Ratusz w Lesku,
 8. ruiny zamku Sobień w Manastercu,
 9. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Matki Boskiej w Baligrodzie;
1 muzeum, izba regionalna
 1. Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych,
 2. Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych,
 3. Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie „Knieja” w Nowosiółkach;
2 miejsca pamięci narodowej
 1. zbiorowa mogiła 115 polskich bojowników o wolność ojczyzny rozstrzelanych przez hitlerowców 5 lipca 1940 r. oraz obelisk z krzyżem na górze Gruszka koło Leska,
 2. cmentarz wojenny i obelisk w kształcie tarczy w Baligrodzie,
 3. pomnik poświęcony żołnierzom poległym w walkach z UPA koło Baligrodu;
1 rezerwat przyrody
 1. leśno-faunistyczny rezerwat przyrody „Góra Sobień”,
 2. geologiczny rezerwat przyrody „Gołoborze” w dolinie Rabskiego Potoku;
1 park zabytkowy
 1. park podworski w Średniej Wsi,
 2. park zamkowy w Lesku;
1 park krajobrazowy
 1. Park Krajobrazowy Gór Słonnych (rezerwat przyrody „Góra Sobień”),
 2. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy (rezerwat przyrody „Gołoborze”).