Zbiórki harcerskie


Lp.

Termin

Tematyka zbiórki

Piosenka i zabawa

1.

5.09.2019

Spotkanie organizacyjne, zaplanowanie pracy w nowym roku. „Bieszczadzki rajd”

2.

12.09.2019

Powtórzenie wiedzy o harcerstwie przed biegiem harcerskim. „Pif-Paf”, „Mafia 2”

3.

19.09.2019

Przygotowanie piosenek na Konkurs piosenki turystycznej podczas XLII Wojewódzkiego Zlotu Młodzieży PTSM w Bieszczadach. „Ile jabłek na jabłoni”, „Leskie pejzaże”, „Zgadywanie imion”

4.

10.10.2019

Jesienna wycieczka po Pogórzu Leskim.  

5.

31.10.2019

Odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli na cmentarzu w Średniej Wsi.  

6.

7.11.2019

Sposób dokumentowania odbytych wycieczek w kronice Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej. „Przekazywanie zajączka”, „Poszła baba na targ”, „Wyścigi koni”

7.

29.11.2019

Bieg harcerski i zuchowy.  

8.

5.12.2019

Wykonanie ozdób na konkursy bożonarodzeniowe.  

9.

19.12.2019

Harcerskie kolędowanie i świąteczne zabawy.  

10.

13.02.2020

Przygotowanie nocowania harcerzy w szkole. „Hej, w góry”, „Mumia”

11.

 

12.