Zlot Hufca Bieszczadzkiego ZHP


Z piątku na sobotę 3-4 czerwca 2022 r. cztery druhny z klasy V wraz z Druhem Drużynowym wzięły udział w Wiosennym Zlocie Hufca Bieszczadzkiego ZHP, który odbył się w sąsiedniej miejscowości – Berezce.

Do szkoły w Berezce dotarliśmy ok. godziny 16.00 dowiezieni przez naszych rodziców, następnie rozlokowaliśmy się w przydzielonej nam klasie w jednym ze skrzydeł budynku. Ok. 18.00 odbył się apel, po którym wszyscy harcerze i zuchy przeszli do pobliskiego kościoła na mszę św. Warto wspomnieć, że znaczący udział w powstaniu tej pięknej świątyni mieli także mieszkańcy Średniej Wsi, gdyż Berezka należała przed laty do naszej parafii. Wieczorem po kolacji na sali gimnastycznej odbyły się zajęcia integracyjne oraz konkurs recytatorski utworów Wincentego Pola.

Następnego dnia po śniadaniu, które każda drużyna organizowała we własnym zakresie, odbył się konkurs wiedzy o patronie hufca – Wincentym Polu. Komisja po sprawdzeniu testów przyznała aż 6 pierwszych miejsc ex aequo, wśród laureatów znalazły się 3 nasze harcerski: Emilka, Ola i Maja. Potem odbył się bieg patrolowy, w którym nasze harcerski: Oliwia, Ola i Maja zdobyły III miejsce. Podczas apelu kończącego zlot wręczono nagrody dla laureatów konkursów oraz różne pamiątki. Tuż po południu uczestnicy rozjechali się do swoich domów.