Aktualności


Tablica ogłoszeńW tym miejscu będzie-
my umieszczać informa-
cje dotyczące bieżących
spraw z życia drużyny:
terminy zbiórek, propo-
zycje występów i orga-
nizacji imprez, informa-
cje o podejmowanych
inicjatywach, planowa-
nych wyjazdach itp. Ka-
żdy może tu umieścić
wiadomość, którą chciał-
by przekazać do wszyst-
kich harcerzy.Najbliższa zbiórka harcerska:
poniedziałek, 10 października
2022 r., godz. 12.30
w sali nr 15 w szkole
.
Proszę o przekazywanie informacji
o zbiórkach także innym harcerzom,
by wszyscy przybyli na spotkanie.
Zachęcajcie innych uczniów, by dołączyli
do naszej drużyny. Wszystkich przyjmiemy
z radością i z szeroko otwartymi ramionami.
Harmonogram imprez drużyny harcerskiej w Średniej Wsi

Lp. Tematyka Termin
1. Inauguracja roku harcerskiego wrzesień
2. Zlot Hufca Bieszczadzkiego ZHP październik
3. Obchody Święta Niepodległości listopad
4. Zabawa andrzejkowa 29 listopada
5. Uroczyste przekazanie Światła Betlejemskiego grudzień
6. Konkursy bożonarodzeniowe na najpiękniejszą ozdobę choinkową i kartkę świąteczną grudzień
7. Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” luty
8. Festiwal piosenki harcerskiej i zuchowej „Bieszczadzka Nutka” luty
9. Dzień Myśli Braterskiej 22 lutego
10. Konkursy świąteczne wielkanocne na najpiękniejszą pisankę, kartkę i palmę wielkanocną marzec
11. Podchody i ognisko harcerskie maj
12. Zakończenie roku harcerskiego czerwiec
„Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym...
Stawiajcie wyzwania.”

Jan Paweł II


„Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście.”

Robert Baden-Powell
„Ja sam wierzę mocno, że państwo,
którego wszyscy obywatele byliby harcerzami,
byłoby najpotężniejszym ze wszystkich.”

błog.ks.phm. Stefan Frelichowski
ZGEGNKD NG TDN TREZKDN:
ZYPBKC EPBYR LCZRNDI EUG WRBYGNDJ PSPBR W SZIPUD.