VI Bieszczadzka Drużyna Harcerska
im. Aleksandra Fredry
w Średniej Wsi

Zastęp
„Fiołki”

*
Oliwia Kuzio
Maja Roś
Dominika Wątor
Zastęp
„Młode wilki”

*
Emilia Fedor
Amelia Kucharyk
Aleksandra Migielicz
Jakub Misieczko
Zuchy
dziewczynki

*
Karolina Domaradzka
Kaja Kędroń
Lena Maciak
Natalia Wasylewicz
Ola Zacharska
Zuchy
chłopcy

*
Filip Kucharczyk
Jakub Roś
Krzysztof Wątor