ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej Wsi


Kadra pedagogiczna


Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Placówka
1 mgr Robert Miszczak - nauczyciel dyplomowany, dyrektor szkoły język polski, zajęcia artystyczne Zespół Szkół Samorządowych
2 mgr Agata Gierfert - nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne przedszkole
3 mgr Ziutyna Pleśniarska - nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne przedszkole
4 mgr Lucyna Kolka - nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna szkoła podstawowa
5 mgr Dorota Piechnik - nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
6 mgr Renata Kucharyk - nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie do życia w rodzinie
szkoła podstawowa,
gimnazjum
7 mgr Krystyna Gąska - nauczyciel dyplomowany język polski szkoła podstawowa,
gimnazjum
8 mgr inż. Alicja Orłowska - nauczyciel dyplomowany matematyka, biologia, chemia,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa,
gimnazjum
9 mgr Janusz Żaczek - nauczyciel dyplomowany historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biblioteka szkoła podstawowa,
gimnazjum
10 mgr Renata Wojtanowska - nauczyciel dyplomowany język angielski szkoła podstawowa,
gimnazjum
11 mgr Dariusz Kotyła - nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne szkoła podstawowa,
gimnazjum
12 mgr Joanna Krzyszczyk - nauczyciel dyplomowany matematyka, fizyka szkoła podstawowa,
gimnazjum
13 ks. mgr Mirosław Dubiel - nauczyciel mianowany religia przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
14 mgr Wiesław Wandycz - nauczyciel dyplomowany przyroda, informatyka szkoła podstawowa,
gimnazjum
15 mgr Agnieszka Jarosz - nauczyciel mianowany język niemiecki szkoła podstawowa,
gimnazjum
16 mgr Jacek Krowicki - nauczyciel dyplomowany technika szkoła podstawowa,
gimnazjum
17 mgr Anna Czech - nauczyciel kontraktowy język angielski przedszkole,
szkoła podstawowa
18 mgr Jakub Drwięga - nauczyciel stażysta muzyka szkoła podstawowa,
gimnazjum
19 mgr Monika Przyboś-Lipa - nauczyciel mianowany plastyka szkoła podstawowa
20 mgr Magdalena Cymerman-Kowalik - nauczyciel kontraktowy doradztwo zawodowe,
rewalidacja
szkoła podstawowa,
gimnazjum
21 mgr Daniel Pałys - nauczyciel mianowany edukacja dla bezpieczeństwa gimnazjum

 


© 2017     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA