ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej Wsi


Kadra pedagogiczna


Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Placówka
1 mgr Robert Miszczak - nauczyciel dyplomowany, dyrektor szkoły język polski, doradztwo zawodowe Zespół Szkół Samorządowych
2 mgr Agata Gierfert - nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne przedszkole
3 mgr Ziutyna Pleśniarska - nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne przedszkole
4 ks. mgr Mirosław Dubiel - nauczyciel dyplomowany religia przedszkole,
szkoła podstawowa
5 mgr Lucyna Kolka - nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
6 mgr Renata Kucharyk - nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie do życia w rodzinie,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
7 mgr Dorota Piechnik - nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
8 mgr Krystyna Gąska - nauczyciel dyplomowany język polski szkoła podstawowa
9 mgr inż. Alicja Orłowska - nauczyciel dyplomowany matematyka, biologia, chemia,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
10 mgr Janusz Żaczek - nauczyciel dyplomowany historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biblioteka szkoła podstawowa
11 mgr Renata Wojtanowska - nauczyciel dyplomowany język angielski szkoła podstawowa
12 mgr Dariusz Kotyła - nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
13 mgr Joanna Krzyszczyk - nauczyciel dyplomowany matematyka, fizyka szkoła podstawowa
14 mgr inż. Janusz Skrajny - nauczyciel dyplomowany technika,
edukacja dla bezpieczeństwa,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
15 mgr Wiesław Wandycz - nauczyciel dyplomowany przyroda, biologia, informatyka,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
16 mgr Agnieszka Jarosz - nauczyciel dyplomowany język niemiecki szkoła podstawowa
17 mgr Piotr Pisula - nauczyciel kontraktowy muzyka szkoła podstawowa
18 mgr Monika Przyboś-Lipa - nauczyciel mianowany plastyka szkoła podstawowa
19 mgr Katarzyna Bereżańska - nauczyciel kontraktowy zajęcia rewalidacyjne szkoła podstawowa
20 mgr Jolanta Kunach - nauczyciel stażysta zajęcia logopedyczne przedszkole


© 2021     Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA