ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej WsiTablica ogłoszeń

    Ogłoszenia dla nauczycieli             Ogłoszenia dla uczniów             Ogłoszenia dla rodziców             Ogłoszenia dla wszystkich    WRZESIEŃ 2019 r.

poniedziałek, 2.09.2019 r., godz. 9.00
Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020
w szkole na sali gimnastycznej.

piątek, 6.09.2019 r., godz. 09.50
Spotkanie z policjantami w ramach
programu "Bezpieczna droga do szkoły".

czwartek, 12.09.2019 r., godz. 13.20
Pierwsze zebranie rady pedagogicznej:
- Plan pracy i Plan nadzoru pedagogicznego;
- Plan doskonalenia zawodowego;
- Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-
  -wychowawczych.

czwartek, 19.09.2019 r., godz. 16.00
Spotkanie informacyjne z rodzicami
dzieci z przedszkola.

czwartek, 19.09.2019 r., godz. 17.00
Spotkanie informacyjne z rodzicami
uczniów szkoły podstawowej. Wybory
władz rady rodziców.

piątek, 20.09.2019 r.
Porządkowanie Średniej Wsi i Bachlawy
w ramach akcji "Sprzątanie świata".

środa-sobota, 25-28.09.2019
XLII Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach.

poniedziałek, 30.09.2019 r.
Kontrola dokumentacji - sprawdzenie
kompletności wpisów w dziennikach lekcyjnych.

                                     


© 2019     Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA