ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej WsiTablica ogłoszeń

    Ogłoszenia dla nauczycieli             Ogłoszenia dla uczniów             Ogłoszenia dla rodziców             Ogłoszenia dla wszystkich    WRZESIEŃ 2020 r.

wtorek, 1.09.2020 r., godz. 9.00
Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021
w szkole - spotkanie w klasach z wychowawcami.

czwartek, 10.09.2020 r., godz. 13.20
Pierwsze zebranie rady pedagogicznej:
- Plan pracy i Plan nadzoru pedagogicznego;
- Plan doskonalenia zawodowego;
- Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-
  -wychowawczych.

czwartek, 17.09.2020 r., godz. 16.00
Spotkanie informacyjne z rodzicami
dzieci z przedszkola.

czwartek, 17.09.2020 r., godz. 17.00
Spotkanie informacyjne z rodzicami
uczniów szkoły podstawowej. Wybory
władz rady rodziców.

piątek, 18.09.2020 r.
Porządkowanie Średniej Wsi i Bachlawy
w ramach akcji "Sprzątanie świata".

środa, 30.09.2020 r.
Kontrola dokumentacji - sprawdzenie
kompletności wpisów w dziennikach lekcyjnych.

                                     


© 2020     Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA