GIMNAZJUM

w Średniej WsiPlan nauczania


Zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I Klasa II Klasa III
    Język polski 5 5 4
    Język angielski 3 3 3
    Język niemiecki 2 2 1
    Muzyka - - 1
    Plastyka 1 - -
    Historia 2 2 2
    Wiedza o społeczeństwie - 1 1
    Geografia 1 1 2
    Biologia 2 1 1
    Chemia 2 1 1
    Fizyka 1 1 2
    Matematyka 4 4 4
    Informatyka 1 1 -
   Wychowanie fizyczne 4 4 4
    Edukacja dla bezpieczeństwa - - 1
    Zajęcia artystyczne - 1 1
   Zajęcia techniczne - 1 1
   Godziny z  wychowawcą 1 1 1
   Religia/Etyka 2 2 2
   Godziny do dyspozycji dyrektora 0 1 1

                                                Razem

31 32 33

 


© 2010     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA