ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej WsiMonitoring wizyjny

Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi z siedzibą: Średnia Wieś 172 informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany. Monitoring jest zamontowany wewnątrz budynku na korytarzach na parterze i na piętrze oraz na zewnątrz nad wejściem głównym do szkoły, nad wejściem do przedszkola i wejściem do kuchni, a także w miejscu obejmującym teren wokół szkoły i plac zabaw. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Samorządowych Szkole Podstawowej w Średniej Wsi z siedzibą: Średnia Wieś 172.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.


© 2018     Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA