Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

w Średniej Wsi


MŁODE BIESZCZADY

Sesja Rady Gminy z udziałem gimnazjalistów.

 

 Dnia 16 stycznia 2013 r. odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Lesku z udziałem 13 uczniów Publicznego Gimnazjum w Średniej Wsi, którzy uczestniczą w realizacji projektu „Młode Bieszczady”. Na początku przewodniczący gminy, Pan mgr inż. Stanisław Tabisz, przedstawił po kolei obecnych radnych, sołtysów oraz pozostałych uczestników obrad. Dzięki temu gimnazjaliści zdobyli podstawową wiedzę o tym, do kogo się zwrócić w sprawie dotyczącej konkretnego regionu.        

 W pierwszym punkcie obrad przyznano srebrny order panu Kazimierzowi Sidorowiczowi za zasługi dla obronności kraju; nadano również awans na stopień chorążego panu Radosławowi (nazwiska nie zapamiętaliśmy); odznaczono także pana Jana Pączka, profesjonalistę w dziedzinie budowy, za długoletnią pracę nad ochroną zabytków i kunszt w swoim zawodzie. Następnie nagrodzono wyróżnionych gromkimi brawami, a pan Przewodniczący odczytał porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty, podobnie przyjęto też protokół z poprzedniej sesji. W następnej kolejności ustalono skład Komisji Uchwał i Wniosków.

 W dalszej części głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, p. Barbara Jankiewicz. Poinformowała zebranych o tym, co udało się w ostatnim okresie wykonać lub w trakcie jakich działań jest gmina. Mówiła między innymi o budowie basenu, o budżecie, o pozyskiwaniu środków, a także o wieczorze opłatkowym w miejscowości Huzele.   Po wypowiedzi pani Burmistrz przystąpiono do realizacji punktu szóstego obrad: Interpelacje i zapytania Radnych.  Zostały poruszone następujące problemy:

W kolejnej części spotkania podjęto uchwały tejże sesji. Wśród nich znalazły się:

Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów, jedna osoba wstrzymała się .

 Kolejnym punktem sesji było zabranie głosu przez radnego Sejmiku Wojewódzkiego- dr. Janusza Ciółkowskiego. Mówił on o sprawach dotyczących narkotyków w naszym rejonie. Miało to związek z tragiczną sytuacją, jaka miała miejsce w ostatnich tygodniach na terenie Sanoka i Leska. Stwierdził, że nie można obojętnie  przechodzić obok tego problemu i zachęcał, aby temat narkotyków był poruszany w szkołach. Nawoływał też, aby  przedstawiciele gminy, rodzice i policja  podjęły profilaktyczne działania.

W odpowiedzi na to pani burmistrz poinformowała wszystkich, że trwa  przygotowanie diagnozy w Gminie Lesko z zakresu destrukcyjnych zachowań wśród młodzieży szkolnej, diagnoza zjawiska alkoholizmu i narkomani oraz zjawiska przemocy w rodzinie. Raport będzie gotowy na przełomie lutego i marca. Dodała również, że funkcjonuje gminny interdyscyplinarny zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Po tej części spotkania podziękowano wszystkim obecnym za udział  , a  wiceburmistrz , p. Barbara Krasulak zapytała uczniów o wrażenia i zaprosiła do dalszej współpracy . Była to bardzo cenna lekcja , uczniowie od środka podejrzeli , jak pracują samorządowcy .       

            Kto wie , może to właśnie oni będą za parę lat sołtysami , radnymi , a może burmistrzem???

     

                                                                                             Autorki tekstu : Krystyna Gąska, Martyna Czemerys,  Aleksandra Jankowska, Julita Antosz   

 

FOTOGALERIA

Zdjęcia  wykonał Janusz Skrajny 


© 2012    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA