GIMNAZJUM

w Średniej Wsi


Nietypowa lekcja

Na zaproszenie uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Średniej Wsi zajęcia z Wiedzy o społeczeństwie poprowadziła Burmistrz Leska Barbara Jankiewicz. Lekcja była podsumowaniem cyklu zajęć dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Pani Burmistrz na wstępie w rzeczowy sposób przedstawiała gimnazjalistom funkcjonowanie leskiego samorządu, jego strukturę oraz projekt budżetu Miasta i Gminy Lesko na 2007 r. Następnie skupiła się na głównych kierunkach rozwoju naszej gminy w najbliższych latach. Jako priorytetowe zadania wymieniła szereg działań związanych z rozwojem turystyki w naszym regionie. Podkreśliła, że Lesko jako „brama wjazdowa w Bieszczady” może być ważnym miejscem na mapie turystycznej, gdzie turyści będą zatrzymywać się na dłuższy czas. Warunkiem musi być jednak odpowiednia infrastruktura spełniająca współczesne standardy w ochronie środowiska naturalnego. Zaliczyć należy tu inwestycje ekologiczne już zrealizowane przez gminę takie jak: gazyfikacja, budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków. Pilnym zadaniem jest jeszcze rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zakończenie budowy kanalizacji w całej gminie.

Pani Burmistrz Barbara Jankiewicz prowadzi lekcję WOSu z uczniami klas pierwszych.

Uczniowie w skupieniu wysłuchali informacji przekazanych przez Gospodarza gminy, jednak największe zaciekawienie wzbudziła sprawa budowy basenu w Lesku. Pani Burmistrz podkreśliła, że jest to jeden z najważniejszych punktów jej programu wyborczego oraz Komitetu „Miasto i Gmina – nasz wspólny dom”. Od chwili rozpoczęcia kadencji podjęła intensywne zabiegi mające na celu realizację tej inwestycji, która będzie nowoczesnym obiektem rekreacyjno – wypoczynkowym. Koszt jej znacznie wykracza poza możliwości naszej gminy, dlatego konieczne są starania o dofinansowanie ze środków unijnych. Pani Burmistrz stwierdziła, że pozyskała już pieniądze na dokumentację techniczną basenu. Kompleks rekreacyjny zasilany będzie z kilku odnawialnych źródeł energii co jest podstawowym warunkiem ubiegania się środki zewnętrzne. Ponadto, dzięki zastosowaniu tak nowoczesnej technologii znacznie obniży się koszty eksploatacji.

Zdjęcie z realizatorami projektu "Moja mała ojczyzna"

Na zakończenie lekcji uczniowie zadawali pytania dotyczące współpracy z Radą Miejską w Lesku, pracy radnych ze Średniej Wsi i Hoczwi oraz poziomu bezrobocia w naszej gminie.

Należy podkreślić, że Pani Burmistrz w kontakcie z młodzieżą ujawniła talent pedagogiczny, a uczniowie wykazywali autentyczne zainteresowanie sprawami samorządu leskiego. Ta nietypowa lekcja, podczas której młodzież miała okazję poznawać funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz istotne problemy społeczności lokalnej bezpośrednio u źródła miała bardzo ważny wymiar wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

 


© 2007     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do webmastera .