GIMNAZJUM

w Średniej WsiCentrum Kształcenia na Odległość w Średniej Wsi 

W dniu 3 czerwca 2008 roku w Zespole Szkół Samorządowych odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia na Odległość w Średniej Wsi. Centrum powstało w ramach projektu   dofinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego i ma służyć mieszkańcom do podnoszenia kwalifikacji. Z wnioskiem o utworzenie centrum w Średniej Wsi wystąpiła  Burmistrz Leska - Barbara Jankiewicz. Dzięki wsparciu posłanki Elżbiety Łukacijewskiej Średnia Wieś otrzymała nowoczesną pracownię komputerową składającą się z 10 komputerów z dostępem do Internetu ( w tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym), oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka), telefax oraz meble biurowe.

Na uroczystość przybyło ponad 40 znakomitych gości m.in: wiceminister Edukacji Narodowej -Krystyna Szumilas, wicewojewoda Podkarpacki -Małgorzata Chomycz, posłowie na Sejm RP - Elżbieta Łukacijewska i Jan Tomaka,  Podkarpacki Kurator Oświaty - Jacek Wojtas oraz władze Leska i powiatu. Wszystkich przywitała bardzo serdecznie ,pełniąca honory gospodarza uroczystości - pani Burmistrz.

Symbolicznego przecięcia wstęgi do pracowni komputerowej dokonali kolejno: pani minister Krystyna Szumilas, pani wojewoda Małgorzata Chomycz, pani poseł  Elżbieta Łukacijewska, pan Janusz Skrajny -dyrektor szkoły oraz pani burmistrz  Barbara Jankiewicz.  Centrum zostało poświęcone przez proboszcza parafii - ks. Adama Zarembę.

Przemawiający podczas uroczystości  goście w swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali, jak  wielkie znaczenie dla mieszkańców wsi i małych miasteczek ma kształcenie na odległość za pomocą nowoczesnej technologii komputerowej. Wykorzystanie nowo otwartej pracowni zainicjował dyrektor Janusz Skrajny, dokonując obszernej prezentacji multimedialnej wioski, obejmującej zagadnienia geograficzno-przyrodnicze, historię oraz współczesny dorobek mieszkańców Średniej Wsi. Zebrani z uwagą i dużym zaciekawieniem odebrali prezentację, po czym chętnie wpisywali się do KRONIKI SZKOŁY:

"Serdecznie dziękuję za zaproszenie i wspaniałe przyjęcie. Jestem zauroczona szkołą, miejscem, w którym historia przeplata się z nowoczesnością. Serdecznie pozdrawiam Uczniów, Nauczycieli i Rodziców - Krystyna Szumilas Wiceminister Edukacji Narodowej"

"Serdecznie dziękuję za zaproszenie i miłe przyjęcie. Jestem pod wrażeniem miejsca i wspaniałych osiągnięć. Z pozdrowieniami - Jacek Wojtas  Podkarpacki Kurator Oświaty."

"Cieszę się bardzo, że mogłam dołączyć do osób, staraniem  których  szkoła w Średniej Wsi dostała tak wspaniałe wyposażenie. Mam nadzieję, że będzie ono służyło zarówno uczniom jak i mieszkańcom Średniej Wsi. Wszystkim pracownikom dydaktycznym oraz obsługi , a także uczniom szkoły życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia i realizacji marzeń - Poseł na Sejm RP Elżbieta Łukacijewska".

 

Na zakończenie Pani Burmistrz zaprosiła gości do zwiedzania zabytkowego kościoła parafialnego w Średniej Wsi oraz wystawy rzeźb artysty ludowego Kazimierza Klicha, a następnie na  poczęstunek regionalny, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich.

 


© 2008     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA