GIMNAZJUM

w Średniej WsiEgzamin gimnazjalny 

W dniach 22 i 23 maja uczniowie klas trzecich pisali egzamin gimnazjalny. W pierwszym dniu musieli się wykazać umiejętnościami humanistycznymi,  a w drugim matematyczno - przyrodniczymi.  Egzamin przebiegł bardzo spokojnie.

Zadania w tym roku okazały się dosyć trudne. Arkusz egzaminacyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych został skonstruowany wokół tematu Dorastanie. Za pomocą zadań zamieszczonych w tym arkuszu sprawdzano opanowanie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i plastyka oraz ścieżek edukacyjnych. Największym zaskoczeniem dla uczniów był temat zadania otwartego w części humanistycznej dotyczący   charakterystyki wybranego bohatera  "Syzyfowych prac  " Stefana Żeromskiego albo "Kamieni na szaniec "  Aleksandra Kamińskiego.

 

 Arkusz egzaminacyjny  z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych składał się z 33 zadań, które sprawdzały wiadomości i umiejętności h z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz ścieżek edukacyjnych związanych z tymi przedmiotami.


© 2008     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA