Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej WsiInauguracja nowego roku szkolnego

Bardzo uroczyście przywitali uczniowie, rodzice i nauczyciele nowy rok szkolny. Najpierw wszyscy wzięli udział we mszy świętej w kościele parafialnym, a następnie w uroczystości na sali gimnastycznej. Otwierając uroczystość dyrektor Zespołu Szkół przywitał całą społeczność szkolną a szczególnie uczniów klas pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Dyrektor  odczytał list Burmistrza Miasta i Gminy Lesko skierowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół. Wręczył także w imieniu Pani Burmistrz Barbary Jankiewicz akt  powołania  na stanowisko  doradcy metodycznego nauczycielowi języka polskiego Robertowi Miszczakowi.
   

Następnie odbyła się krótka część artystyczna, którą przygotował nauczyciel języka polskiego Robert Miszczak. Wystąpili w niej uczennice gimnazjum.


© 2013     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA