Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

w Średniej Wsi


 Zakończenie roku szkolnego

W dniu 27 czerwca 2014 roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uroczyście zakończyli rok szkolny 2013/2014. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Miasat i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz, dyrektor LCESiP Tomasz Wojtanowski , przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Jania oraz licznie zgromadzeni rodzice. Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk dyrektora Janusza Skrajnego świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. W tym roku wyróżniono większość uczniów szkoły podstawowej  oraz dwudziestu dwóch uczniów gimnazjum. Świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem otrzymało aż 11 absolwentów :  

klasa III a - Kinga Giefert, Monika Drabik, Gabriela Domaradzka, Katarzyna Opar, Magdalena Migielicz i Jagoda Wasylewicz 

klasa IIIb - Zuzanna Kotyła, Emilia Łuczejko, Anna Kowalska, Oliwia Iwanicka i Alicja Kolinczat

W swoim wystąpieniu  Burmistrz Barbara Jankiewicz w pięknych słowach podziekowała  wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za zaangażowanie i sumienną parcę w roku szkolnym 2013/2014. W szczególny sposób zwróciła się do dyrektora Janusza Skrajnego, który od 1 września przechodzi na emeryturę. Dziekując za trzydzieści trzy lata  pracy w szkole, w tym 26 lat na stanowisku dyrektora, podkreśliła osiągnięcia i uznanie jakim cieszy się szkoła w naszym środowisku.

Wzruszające podziękowania dla dyrektora skierowali także nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi. Wyrażają to słowa zawarte w dedykacji w pamiątkowym albumie przedstawiającym najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w latach 1981 - 2014:

"Kochany Panie Dyrektorze!

Dziękujemy Ci za każdą spędzoną z nami chwilę, za mądre i pouczające słowa,  

jakie zawsze słyszeliśmy od Ciebie, za to, że w każdym Twoim  geście, słowie

i zachowaniu mogliśmy dostrzec, jak bardzo troszczysz się o każdego z nas i na końcu

za to, że byłeś dla nas wszystkich zawsze " dobry jak chleb "!

Wracaj często we wspomnieniach do lat spędzonych w Twojej szkole, zachowaj

w pamięci twarze Twoich nauczycieli i pracowników obsługi, 

pamiętaj każdego z nas jak pamięta się dobrego przyjaciela."

W imiemniu   uczniów podziękowania dla dyrektora przekazała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Anna Kowalska.                                                                          

Następnie  w części artystycznej wystąpili uczniowie klasy III szkoły podstawowej, którzy dalszą naukę kontynuować będą w  Szkole Podstawowej w Hoczwi. Wiele wrażeń dostarczył także program w wykonaniu   absolwentów gimnazjum. Znakomicie zaprezentowała się w swoim występie duet piosenkarski: Alicja Kolinczat i Dominik Hańczuk.

Wzruszeniom nie było końca, a podziękowania i życzenia dla dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły miały bardzo emocjonalny charakter. 

FOTO - GALERIA

Absolwenci gimnazjum  z wychowawcą klasy IIIa  Alicją Orłowską

Absolwenci gimnazjum  z wychowawcą klasy IIIb  Krystyną Gąską

Absolwenci gimnazjum  z dyrektorem Januszem Skrajnym i wychowawcami klas

 

 


© 2014    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA