Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

w Średniej Wsi


 

Konkurs wiedzy o teatrze i przegląd teatralny
"Kurtyna wyobraźni"

W środę 15 kwietnia 2015 r. już od rana do Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku przybywali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, by wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu: ponadpowiatowym konkursie wiedzy o teatrze i przeglądzie teatralnym „Kurtyna wyobraźni”. W imprezie wzięło udział w sumie ponad 150 osób.

Konkurs i przegląd odbywał się już po raz siódmy, organizowany w tym roku, jak i w latach poprzednich, pod patronatem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Jego pomysłodawcą, organizatorem oraz fundatorem poczęstunku i nagród dla uczestników był Robert Miszczak - były doradca metodyczny języka polskiego w CDN-ie w Sanoku, a obecnie dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi. Głównymi celami konkursu i przeglądu było rozwijanie u uczniów zainteresowań teatrem oraz stworzenie możliwości zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców zespołów teatralnych, które działają w szkołach lub ośrodkach kultury.

Do konkursu swoich uczniów zgłosiło 5 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 1 szkoła ponadgimnazjalna oraz 2 miejsko-gminne ośrodki kultury. Tegoroczny test konkursowy sprawdzał przede wszystkim wiedzę uczestników na temat teatru antycznego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie i przeglądzie.

Laureatami trzech pierwszych miejsc zostali:
I miejsce – Angelika Nalepka ze Szkoły Podstawowej w Porażu,
                     Julia Kucharska z Gimnazjum w Zagórzu,
                     Dawid Kita z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu;
II miejsce – Julia Mołczan ze Szkoły Podstawowej w Porażu,
                     Kamil Koczera z Gimnazjum w Średniej Wsi,
                     Aleksandra Marczak z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu;
III miejsce – Julia Krawczyk ze Szkoły Podstawowej w Porażu,
                     Patrycja Nycz z Gimnazjum w Besku,
                     Jakub Ciesielski z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, a zdobywcy pierwszego miejsca z każdego typu szkół nagrodzeni zostali dodatkowo okolicznościowymi statuetkami przedstawiającymi maski teatralne. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Gdy uczestnicy konkursu trudzili się nad pytaniami o początkach teatru, na scenie Bieszczadzkiego Domu Kultury trwało wielkie święto teatru, podczas którego różnorodne spektakle prezentowały grupy teatralne ze szkół podstawowych w Hoczwi, Jaćmierzu, Mchawie i Uhercach Mineralnych, z gimnazjów w Besku, Długiem, Średniej Wsi oraz z Gimnazjum Nr 1 w Sanoku, z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie oraz grupa DeKonstrukcje działająca przy Sanockim Domu Kultury.

Zespoły biorące udział w przeglądzie zaprezentowały różne typy przedstawień. Mogliśmy więc zobaczyć zarówno etiudy teatralne, sceniczną adaptację bajki Jana Brzechwy, kabarety, jak i występ taneczny. Dzięki przeglądowi mogły spotkać się na jednej scenie grupy teatralne tworzone przez dzieci i młodzież w różnym wieku i zaprezentować swoje umiejętności, a może także znaleźć inspiracje do dalszej pracy na zajęciach kółek teatralnych. Szczególne uznanie należy się nauczycielom polonistom, którzy niejednokrotnie poświęcają swój wolny czas, by ich uczniowie mogli rozwijać swoje talenty aktorskie i wyrażać siebie przez sztukę.

 

          Program przeglądu teatralnego:
     1. Grupa teatralna DeKonstrukcje: „Wyjście ostateczne”
     2. Szkoła Podstawowa w Mchawie: „Bajka o rycerzu i o smoku”
     3. Gimnazjum w Średniej Wsi: „Podróż dookoła świata”
     4. Szkoła Podstawowa w Uhercach Mineralnych: „Przechodnie”
     5. Gimnazjum Nr 1 w Sanoku: „Czasy współczesne okiem kabaretu”
     6. Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu: „Czerwony Kapturek szuka księcia”
     7. Gimnazjum w Długiem: „Pchła szachrajka”
     8. Gimnazjum w Besku: „Drzwi” i inne skecze
     9. Szkoła Podstawowa w Hoczwi: „Książę szuka żony”
     10. I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie: „Sokrates” i „Cezar

 

FOTOGALERIA


© 2015    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA