Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

w Średniej Wsi


 

Międzynarodowy konkurs
języka angielskiego

26 kwietnia 2016 r. odbył się w naszej szkole konkurs online z języka angielskiego The Big Challenge. Wzięło w nim udział 23 uczniów gimnazjum (9 uczniów klasy I, 6 uczniów klasy II oraz 8 uczniów klasy III). Uczniowie mogli się przygotowywać do konkursu, codziennie wchodząc na stronę: http://www.thebigchallenge.com/pl

Konkurs ten odbywa się w wielu różnych krajach i ma formę testu składającego się z 45 pytań o różnych poziomach trudności. Do każdego pytania podane są cztery propozycje odpowiedzi. Zadaniem ucznia jest wybrać jedną, poprawną odpowiedź. Pytania sprawdzają zarówno umiejętnoœć rozumienia ze słuchu, jak i tekstu pisanego. Test zawiera pytania kontekstowe, oparte na obrazkach, krótkich dialogach i tekstach, a także pytania z zakresu gramatyki, słownictwa i cywilizacji. Dla każdego poziomu językowego przewidziano odrębny kwestionariusz pytań, odpowiadający kryteriom określonym przez CEFR. Uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu.

NAGRODY:
- Uczestnicy konkursu zostaną sklasyfikowani według trzech rankingów: szkolnego, wojewódzkiego i krajowego.
- Każdy uczeń, niezależnie od uzyskanych wyników, otrzymuje w nagrodę dyplom oraz plakat Londynu lub Nowego Jorku.
- 50% uczestników otrzyma dodatkowe nagrody.
- Najlepsi uczniowie w klasyfikacji regionalnej i krajowej zostaną uhonorowani dodatkowymi nagrodami, takimi jak: puchary, ZŁOTY dyplom, T-shirt The Big Challenge.
- Czworo laureatów wygrywa możliwość przystąpienia do egzaminu Cambridge English Language Assessment.

FOTOGALERIA


© 2016    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA