Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

w Średniej Wsi


 

Konkurs ortograficzno-informatyczny
"Wirtualne potyczki ortograficzne"

15 marca 2016 r. już po raz dziewiąty w Zespole Szkół w Besku miał miejsce finał konkursu ortograficzno-informatycznego "Wirtualne potyczki ortograficzne". Jego pomysłodawcą, jednym z organizatorów oraz fundatorem części nagród był dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi – Robert Miszczak - były doradca metodyczny języka polskiego współpracujący z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Fundatorem najcenniejszych nagród był pan Marek Lenart – przedstawiciel wydawnictwa MAC Edukacja. W zespole organizacyjnym znalazły się także panie Anna Adamiak – doradca metodyczny języka polskiego z CDN-u w Sanoku oraz Renata Małek – polonistka z Gimnazjum w Besku. Głównym celem konkursu było rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów programów komputerowych do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności polonistycznych, zwłaszcza tych dotyczących znajomoœci zasad polskiej ortografii, a w tym roku także życia i twórczoœci Henryka Sienkiewicza.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji komputerowej w programie PowerPoint zawierającej od 5 do 10 różnych ćwiczeń ortograficznych lub dotyczących naszego noblisty.

W konkursie wzięło udział 38 uczniów ze szkół podstawowych, 17 z gimnazjów i 4 ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowali w sumie 38 prezentacji konkursowych.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
I miejsce - Daria i Weronika Semenowicz ze Szkoły Podstawowej w Besku,
                    Miłosz i Hubert Bajgier z Gimnazjum w Besku,
                    Marcjanna Malec z II LO w Sanoku i Klaudia Prach z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym;
II miejsce - Mateusz Putyra ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sanoku,
                    Zuzanna Zarzyka z Gimnazjum Nr 2 w Sanoku,
                    Dagmara Jankowska i Anna Siemieńska z I LO w Sanoku;
III miejsce - Izabela Wójcik i Roksana Benewiat ze Szkoły Podstawowej w Hoczwi,
                    Łukasz Dołżycki ze Szkoły Podstawowej w Komańczy,
                    Szymon Mikołajczak z Gimnazjum w Średniej Wsi.

Wyróżnienia otrzymali:
- Małgorzata Babiak i Jakub Małek ze Szkoły Podstawowej w Długiem,
- Patrycja Grabińska ze Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu,
- Julia Herbut z Gimnazjum w Brzozowie,
- Łukasz Data i Dawid Poławski z Gimnazjum Nr 4 w Sanoku.

W nagrodę otrzymali oni pamiątkowe dyplomy, albumy malarstwa lub lektury szkolne oraz długopisy. Dodatkowo zdobywcom pierwszego miejsca wręczono okolicznoœciowe puchary i pamiątkowe kubki. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, lektury szkolne i długopisy.

Podczas finału zorganizowano także dodatkowy konkurs, podczas którego przedstawiciele poszczególnych szkół rozwiązywali na czas prezentację z zadaniami ortograficznymi przygotowanymi przez organizatorów. Zwycięzcami tej częœci konkursu zostali: Aleksandra Leszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Besku, Miłosz Bajgier z Gimnazjum w Besku oraz Dagmara Jankowska z I LO w Sanoku. Mistrzowie ortografii zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami.

Nagrody wszystkim uczestnikom konkursu wręczali: doradca metodyczny CDN-u pani Anna Adamiak, dyrektor Zespołu Szkół w Besku pan Arkadiusz Nycz, przedstawiciel wydawnictwa MAC Edukacja pan Marek Lenart oraz pan Robert Miszczak.

Dekorację oraz poczęstunek dla uczestników konkursu i ich opiekunów przygotowali współorganizatorzy konkursu: dyrektor Zespołu Szkół w Besku pan Arkadiusz Nycz oraz pani Renata Małek – polonistka ucząca w miejscowym gimnazjum. Uczestnicy konkursu gromkimi brawami nagrodzili dwóch uczniów z gimnazjum w Besku, którzy pod kierunkiem pani Renaty Małek przygotowali zabawną scenkę kabaretową.

Nauczyciele uczestniczący wraz z uczniami w finale konkursu podkreślali, że wykorzystywanie technologii komputerowej w nauczaniu języka polskiego (a także innych przedmiotów szkolnych) to przyszłość polskiej oświaty, a dzięki temu konkursowi zarówno uczniowie jak i nauczyciele odkrywają nowe możliwości zastosowania komputera w nauczaniu.

FOTOGALERIA


© 2016    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA