Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

w Średniej Wsi


 

Wyniki
Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
i egzaminów gimnazjalnych
w 2018 r.

Dnia 26 kwietnia 2018 r. klasa III wzięła udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty w zakresie języka polskiego, matematyki i przyrody przygotowanym przez Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon".

Wyniki w obrębie poszczególnych umiejętności przedstawiają się następująco:

Lp. Przedmiot oraz badane umiejętności uczniów Ilość punktów możliwych do zdobycia Uczniowie w klasie III SP Uczniowie w województwie Uczniowie w kraju
1 Język polski 20 69% 73% 71%
- czytanie, 78% 76% 74%
- pisanie, 69% 77% 74%
- elementy wiedzy o języku. 52% 61% 59%
2 Matematyka 20 80% 77% 75%
- liczenie i sprawność rachunkowa, 89% 88% 86%
- umiejętności praktyczne, 77% 82% 81%
- rozwiązywanie zadań tekstowych. 78% 68% 65%
3 Edukacja przyrodnicza 10 93% 86% 86%
- obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza - wiązanie przyczyn ze skutkami, 87% 76% 75%
- wykorzystanie wiedzy przyrodniczej (rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych oraz zależności zachodzących w przyrodzie), 98% 89% 89%
- poszanowanie przyrody - świadomość, jakie działania podjąć na rzecz ochrony przyrody oraz własnego zdrowia. 87% 88% 88%

Wnioski:
Uczniowie w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej osiągnęli wyniki wyższe niż średnie wyniki w województwie i w kraju, natomiast z edukacji polonistycznej niższe niż w województwie i w kraju.
Z 5 badanych umiejętności uczniowie naszej szkoły osiągnęli wyższy wynik niż w województwie i w kraju, a z 4 - niższy.


W dniach 18 - 20 kwietnia 2018 r. odbyły się egzaminy gimnazjalne. W naszej szkole ich wyniki przedstawiają się następująco:

Przedmiot Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty
przyrodnicze
Język angielski
podstawowy rozszerzony
Maksymalna
liczba punktów
32 32 29 28 40 40
Klasa 23,8 19,6 15,2 15,9 23,7 15,5
Szkoła 23,8 19,6 15,2 15,9 23,7 15,5
Gmina 21,6 18,3 15,0 15,0 26,7 18,6
Powiat 22,2 18,9 14,9 15,8 26,2 18,5
Województwo 22,4 19,3 15,5 15,9 26,6 19,8
procent szkoła 74,5% 61,3% 52,4% 56,7% 59,3% 38,7%
stanin
(maksymalnie 9)
7 6 5 6 4 (nie określa się)

Wnioski:
Szkoła uzyskała wynik wysoki z języka polskiego, wyżej średni z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z przedmiotów przyrodniczych, średni z matematyki, natomiast niżej średni z języka angielskiego na poziomie podstawowym:
- z języka polskiego oraz z historii i WOS-u wynik był wyższy niż w gminie, powiecie i województwie,
- z przedmiotów przyrodniczych - wyższy niż w gminie i powiecie oraz taki sam jak w województwie,
- z matematyki - wyższy niż w gminie i powiecie, ale niższy niż w województwie,
- z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym - niższy niż w gminie, powiecie i województwie. Jednak aż 10 uczniów (czyli 38% zdających) osiągnęło z obu poziomów egzaminu z języka angielskiego wynik wyższy niż średnia gminy, powiatu i województwa, zaś troje uczniów zdobyło z poziomu podstawowego prawie maksymalny wynik.


© 2018    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA