Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

w Średniej Wsi


 

Konkurs wiedzy o teatrze i przegląd teatralny
"Kurtyna wyobraźni"

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. już po raz dziesiąty dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów leskiego i sanockiego spotkała się na przeglądzie i konkursie wiedzy o teatrze "Kurtyna wyobraźni". Po raz siódmy miejscem spotkania był Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku.

Pomysłodawcami i organizatorami tego bieszczadzkiego święta teatru byli: doradca metodyczny języka polskiego z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku Anna Adamiak oraz były doradca języka polskiego, obecnie dyrektor Zespołu Szkół w Średniej Wsi Robert Miszczak. Główne cele konkursu i przeglądu od początku ich istnienia to rozwijanie u uczniów zainteresowań teatrem oraz stworzenie możliwości zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców zespołów teatralnych działających w szkołach lub przy ośrodkach kultury.

Na sali widowiskowej BDK spotkało się 80 uczestników z ośmiu szkół podstawowych i jednej szkoły ponadgimnazjalnej. Imprezę, jak co roku, poprowadziła polonistka z Poraża, wielka miłośniczka teatru Joanna Pisula.

Spotkanie rozpoczęło się częścią konkursową, która odbyła się na piętrze w sali kameralnej BDK. Do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół podstawowych z Beska, Bukowska, Hoczwi, Mchawy, Pielni, Poraża, Średniej Wsi i Tyrawy Wołoskiej oraz z ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku. Uczestnicy pisemnie odpowiadali na pytania sprawdzające znajomość dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna” (szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja) oraz dramatu Adama Mickiewicza „Dziadów część III” (szkoła ponadgimnazjalna). Oprócz poprawności ważna była także szybkość udzielania odpowiedzi. Po konkursie uczestnicy powrócili na główną salę, gdzie na scenie rozpoczęły się występy teatralne. Widzowie mieli możliwość zobaczyć spektakle poważne, skłaniające do refleksji („Ręce”, „Bez maski”), żartobliwe („Skarpety rakiety”), teatrzyk kukiełkowy („Witaminki dla Marcelinki”), scenki kabaretowe („Studniówka” i „Chopin na rockowo”), a nawet fragmenty klasyki teatru („Zemsta”).

Laureatami tegorocznego konkursu w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej zostali: Julia Jasińska z Tyrawy Wołoskiej (I miejsce), Zuzanna Batorska z Tyrawy Wołoskiej (II miejsce) oraz Mikołaj Szpak z Mchawy (III miejsce). W kategorii klasy VII szkoły podstawowej i klas dotychczasowego gimnazjum miejsca na podium zdobyli: Martyna Bil z Poraża (I miejsce), Alicja Kusiak z Mchawy (II miejsce) oraz Patryk Kaszewicz z Beska (III miejsce). Spośród szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobył Marcin Kocioła, zaś miejsce II Jakub Kucharski – uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, a zdobywcy pierwszych miejsc nagrodzeni zostali dodatkowo okolicznościowymi statuetkami przedstawiającymi maski teatralne. Podobne statuetki otrzymała każda ze szkół uczestniczących w przeglądzie.

Wręczając dyplomy i nagrody, organizatorzy wyrazili szczególne uznanie dla nauczycieli, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swe talenty aktorskie i wyrażać siebie przez sztukę. Wszyscy obecni zostali także zaproszeni w przyszłym roku do udziału w XI edycji konkursu i przeglądu. Dzięki przeglądowi mogły spotkać się na jednej scenie grupy teatralne tworzone przez dzieci i młodzież w różnym wieku oraz zaprezentować swoje umiejętności, a być może także znaleźć inspiracje, by twórczo kontynuować swoją przygodę z teatrem.

 

          Program przeglądu teatralnego:
     1. SP Tyrawa Wołoska: „Witaminki dla Marcelinki” – teatrzyk kukiełkowy
     2. SP Hoczew: „Zemsta” – fragmenty
     3. SP Średnia Wieś: „Bez maski”
     4. SP Besko: „Studniówka” („Nauka tańca”)
     5. SP Besko: „Chopin na rockowo”
     6. SP Pielnia: „Ręce”
     7. SP Mchawa: „Skarpety rakiety”


 

FOTOGALERIA


© 2018    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA