Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Wyniki
Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
i egzaminów gimnazjalnych
w 2019 r.

Dnia 9 maja 2019 r. klasa III wzięła udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty w zakresie języka polskiego, matematyki i przyrody przygotowanym przez Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon".

Wyniki w obrębie poszczególnych umiejętności przedstawiają się następująco:

Lp. Przedmiot oraz badane umiejętności uczniów Ilość punktów możliwych do zdobycia Uczniowie w klasie III SP Uczniowie w województwie Uczniowie w kraju
1 Język polski 20 71% 74% 73%
- czytanie, 89% 83% 83%
- pisanie, 54% 73% 69%
- elementy wiedzy o języku. 70% 67% 66%
2 Matematyka 20 71% 75% 73%
- liczenie i sprawność rachunkowa, 70% 81% 79%
- umiejętności praktyczne, 63% 78% 75%
- rozwiązywanie zadań tekstowych. 78% 69% 66%
3 Edukacja przyrodnicza 8 85% 86% 84%
- obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza - wiązanie przyczyn ze skutkami, 90% 89% 87%
- wykorzystanie wiedzy przyrodniczej (rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych oraz zależności zachodzących w przyrodzie), 80% 87% 85%
- poszanowanie przyrody - świadomość, jakie działania podjąć na rzecz ochrony przyrody oraz własnego zdrowia. 87% 83% 81%

Wnioski:
Uczniowie w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej osiągnęli wyniki niższe niż średnie wyniki w województwie i w kraju, natomiast z edukacji przyrodniczej niższe niż w województwie, ale wyższe niż w kraju. Z 5 badanych umiejętności uczniowie naszej szkoły osiągnęli wyższy wynik niż w województwie i w kraju, a z 4 - niższy.


W dniach 10 - 12 kwietnia 2019 r. odbyły się egzaminy gimnazjalne. W naszej szkole ich wyniki przedstawiają się następująco:

Przedmiot Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty
przyrodnicze
Język angielski Język niemiecki
podstawowy
podstawowy rozszerzony
Maksymalna
liczba punktów
32 32 29 28 40 40 40
Klasa 20,6 18,8 13,4 14,5 26,3 19,8 16,0
Szkoła 20,6 18,8 13,4 14,5 26,3 19,8 16,0
Gmina 19,2 17,4 11,3 13,3 26,1 18,0 15,1
Powiat 19,4 18,2 10,9 13,3 26,0 18,1 16,7
Województwo 20,9 19,1 12,8 14,0 26,5 20,1 19,4
procent szkoła 64,2% 58,8% 46,1% 51,9% 65,7% 49,6% 40%
stanin
(maksymalnie 9)
5 6 6 6 5 - 4

Wnioski:
Szkoła uzyskała wynik wyżej średni z historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych, średni z języka polskiego i z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz niżej średni z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Ze wszystkich części egzaminu wynik naszej szkoły był wyższy od wyniku gminy i powiatu (z wyjątkiem języka niemieckiego, gdzie wynik był wyższy niż w gminie, ale niższy niż w powiecie). Ponadto z matematyki i przedmiotów przyrodniczych nasze wyniki były wyższe niż wyniki województwa. Warto zauważyć, że wyniki z języka polskiego, z historii i WOS-u oraz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym były tylko o 0,3 pkt. niższe niż wyniki województwa, a z języka angielskiego na poziomie podstawowym - tylko o 0,2 pkt.


© 2019    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA