Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej WsiInformacje dla rodzica i ucznia dotyczące
przebiegu egzaminu ósmoklasisty

 

Zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.

Wytyczne dla uczniów związane z zapewnieniem bezpieczeństwa