Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Informacja o wznowieniu działalnoœci
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lesko
w dniu 6 maja 2020 r.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Pana Adama Snarskiego
wraz ze wzorem wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola© 2020    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA