Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Sprawozdanie z pracy świetlicy
w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

      W I półroczu na zajęcia świetlicowe uczęszczało 10 uczniów. Zajęcia odbywały się w godzinach 11.40 - 14.05, były prowadzone w ramach obowiązujących siedmiu godzin. Opieką świetlicową byli objęci uczniowie dojeżdżający, tacy, których rodzice zgłaszali taką potrzebę, jak również wszyscy inni zainteresowani uczniowie. Zajęcia prowadzone były w oparciu o zatwierdzony plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz zainteresowania uczniów.

      Główne zadania świetlicy realizowane w I półroczu to:

      Nauczyciele pracujący w świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu, kształtowali u uczniów umiejętność spostrzegania, kształcili pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażali zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijali zdolności do twórczego wysiłku.

      Uczniowie mieli czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z gier planszowych, szachów, układanek, puzzli i kart pracy zgromadzonych w świetlicy. Organizowane były także zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących rodzajów zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci były zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, muzycznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęcno im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane były na gazetkach ściennych, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy brali czynny udział w zajęciach plastycznych.

      W ciągu całego półrocza nauczyciele pracujący w świetlicy pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania i słowa, eliminowano wszelkie objawy agresji.

      Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze, w szkole i poza nią oraz w trakcie wypoczynku w czasie przerw świątecznych, ferii zimowych itp.

      Przez cały semestr prowadzone były zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, matematyczno-przyrodnicze, literackie, sportowe, audiowizualne i komputerowe, na których chętne dzieci mogły rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

      Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

FOTOGALERIA


© 2020    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA