Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Przypomnienie informacji o organizacji zajęć
oraz zasadach bezpieczeństwaWytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Dobre praktyki dotyczące edukacji zdalnej
© 2020    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA