Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

W dniach 16 - 18 czerwca 2020 r. odbył się egzamin ósmoklasisty. W naszej szkole wyniki tego egzaminu przedstawiają się następująco:

Przedmiot   Język polski     Matematyka     Język angielski  
Klasa 65% 47,33% 57,83%
Szkoła 65% 47,33% 57,83%
Gmina 56,24% 45,25% 47,20%
Powiat 55,42% 42,33% 47,28%
Województwo 60,77% 47,77% 52,84%
Kraj 59% 46% 54%
stanin
(maksymalnie 9)
7 6 6

Wnioski:
Szkoła uzyskała wynik wysoki z języka polskiego oraz wyżej średni z matematyki i języka angielskiego. Wszystkie uzyskane wyniki były wyższe niż średnie wyniki gminy, powiatu, województwa i kraju, jedynie średni wynik województwa z matematyki był minimalnie wyższy od wyniku naszej szkoły.


© 2020    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA