Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Rozpoczęcie zdalnego nauczania
w Szkole Podstawowej w Średniej Wsi

Ze względu na zaistniałą sytuację, związaną z zawieszeniem zajęć w szkole, spowodowaną epidemią koronawirusa, w Szkole Podstawowej w Średniej Wsi od poniedziałku 16 marca 2020 r. zostało wdrożone nauczanie zdalne z wykorzystaniem Internetu.

Wychowawcy z uczniami założyli dla swoich klas grupy na Facebooku lub Messengerz do bezpośredniego kontaktu, wymieniania się informacjami oraz do mobilizowania uczniów do systematycznej nauki. Umieszczane są tam kolejne lekcje z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zagadnienia do opracowania, a uczniowie mają przygotować notatkę, rozwiązać zadania lub np. uzupełnić karty pracy (w zależności od realizowanego tematu) i efekty swojej pracy odesłać do nauczyciela.

Tematy, wskazówki i zadania do bieżącej pracy z podręcznikiem z przedmiotów humanistycznych umieszczane są w specjalnie utworzonej zakładce na stronie naszej szkoły.

Rodzice lub sami uczniowie przesyłają efekty swojej pracy bezpośrednio do nauczycieli przedmiotów SMS-ami lub e-mailami (skany lub zdjęcia prac uczniów), tą samą drogą uzyskują też informację zwrotną (jak należało wykonać zadanie, co uczeń zrobił poprawnie oraz jakie popełnił błędy).

W celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia przekazywanych treści, uczniowie korzystają także ze wskazanych przez nauczycieli zadań umieszczanych na różnych platformach edukacyjnych:

oraz na platformie nauczania zdalnego wydawnictwa "Nowa Era", którego podręczniki są używane w naszej szkole: dlanauczyciela.pl

Wychowawcy przedszkola i nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej utrzymują też stały kontakt telefoniczny z rodzicami, udzielając wskazówek i służąc pomocą.


Spostrzeżenia i uwagi nauczycieli:

Zdaniem nauczycieli uczniowie przyzwyczajeni są do tradycyjnych sposobów nauczania w oparciu o zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, dlatego na tej formie pracy koncentrują się główne działania nauczycieli, którzy mają za zadanie realizować programy nauczania ze swoich przedmiotów. Korzystanie z platform edukacyjnych jest przydatne, gdy uczeń ma trudności ze zrozumieniem nowych zagadnień, które na platformie są wytłumaczone w oparciu o film, animację, pokaz, czy doświadczenie. Platforma z testami online dobrze sprawdza się także, gdy uczeń po opanowaniu danego materiału chce sprawdzić poziom swojej wiedzy.

Korzystając ze zdalnego nauczania, musimy pamiętać o tym, że nie wszyscy uczniowie mają dostęp do szybkiego, darmowego, bezprzewodowego Internetu. Problemem może być także to, że w rodzinach wielodzietnych jest tylko dostęp do jednego laptopa czy tabletu. Dlatego korzystanie z wszelkiego rodzaju platform z wiadomościami nie zawsze dokładnie pasujących do omawianego zagadnienia, powinniśmy ograniczać, gdyż efekt zdalnego nauczania może być mały nie z winy uczniów i ich rodziców, ale z winy technologii, a dostęp do zeszytu, podręcznika, ćwiczeń i telefonu, którym można zrobić zdjęcie, ma każdy uczeń.


© 2020    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA