Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Zasady zdalnego nauczania oraz oceniania
w Szkole Podstawowej w Średniej Wsi


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Średniej Wsi informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. wprowadzone zostaje w naszej szkole zdalne nauczanie jako obowiązkowa realizacja zajęć lekcyjnych i podstawy programowej.

Zajęcia będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Nauczyciele będą wysyłać zadania i łączyć się z uczniami i rodzicami poprzez platformy edukacyjne, komunikatory internetowe i pocztę elektroniczną. Za ich pośrednictwem będzie także możliwość kontaktu z nauczycielami w razie pytań i wątpliwości. Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów pozostają bez zmian.


© 2020    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA