Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

W dniu 28 października 2021 r. o godz. 11:00 przeprowadzono próbną ewakuację z budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi. Ćwiczeniem objęte były wszystkie grupy dzieci i inne osoby przebywające w tym czasie w szkole.

Celem ćwiczenia było m.in.:
- sprawdzenie przyjętej procedury ewakuacji szkoły,
- sprawdzenie poprawności działania przyjętych metod i form alarmowania o zagrożeniu w szkole,
- doskonalenie działania w sytuacjach zagrożenia osób funkcyjnych w szkole odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji, w szczególności: dyrekcji szkoły, nauczycieli, opiekunów oraz pracowników obsługi,
- zapoznanie dzieci z zasadami ewakuacji na wypadek zagrożenia w szkole,
- sprawdzenie warunków ewakuacji w budynku w szczególności: drożności dróg ewakuacyjnych, sprawności drzwi służącym ewakuacji, oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Ewakuację w sposób praktyczny przeprowadził Dyrektor szkoły we współpracy z konserwatorem. Alarmowanie w sposób przyjęty w instrukcji przeprowadzono poprzez uruchomienie sygnału umownego (3 dzwonki). Obsługa szkoły prawidłowo przygotowała wyjścia ewakuacyjne, otwierając na pełną szerokość drzwi oraz zabezpieczając przed wejściem osób do szkoły w trakcie ewakuacji. Uczniowie szkoły zostali ewakuowani przez główne wejście do budynku, a dzieci przedszkolne - wejściem do przedszkola od strony placu zabaw. Wszystkie osoby biorące udział w ewakuacji zebrały się na wyznaczonym miejscu zbiórki obok szkoły - na dolnym boisku do siatkówki. Ze względu na obecność w szkole uczennicy z nogą w gipsie, pojawiła się możliwość przećwiczenia ewakuacji osoby niepełnosprawnej. Kierujący ewakuacją Dyrektor na bieżąco zbierał od poszczególnych nauczycieli informacje o przebiegu ewakuacji. W miejscu zbiórki sprawdzono ilość uczniów w stosunku do list obecności sprawdzanych na lekcji, w trakcie której ogłoszono ewakuację. W trakcie praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ewakuowano ogółem 58 uczniów szkoły podstawowej i 17 dzieci przedszkolnych obecnych w tym dniu na zajęciach w czasie 2 minut. Po praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji dokonano oceny ćwiczenia oraz omówiono jego przebieg. Ewakuacja potwierdziła prawidłowość przyjętych procedur. Ze względu na poprawność organizacji ewakuacji nie wnosi się uwag i zaleceń. Proponuje się omówienie ćwiczenia z nauczycielami na najbliższym szkoleniu bhp i ppoż

FOTOGALERIA


© 2021    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA