Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

XIV edycja
konkursu ortograficzno-informatycznego
"Wirtualne potyczki ortograficzne"

W roku szkolnym 2020/2021 czternasta edycja konkursu ortograficzno-informatycznego "Wirtualne potyczki ortograficzne" odbyła się, podobnie jak rok wcześniej, z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19 i organizowaniem na terenie całego kraju nauczania zdalnego. Mimo tych trudności w konkursie wzięło udział aż 45 uczestników (21 w kategorii klas IV-VI i 24 w kategorii VII-VIII), którzy przygotowali 35 prezentacji konkursowych (odpowiednio 17 w grupie młodszej i 18 w grupie starszej). Uczniowie reprezentowali 12 szkół: w Besku, Bukowsku, Długiem, Falejówce, Jaćmierzu, Strachocinie, Średniej Wsi, Trepczy, Tyrawie Wołoskiej, Uhercach Mineralnych, Zagórzu i Zarszynie.

W tym roku uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne rozwijające umiejętności ortograficzne oraz utrwalające znajomość związków frazeologicznych związanych z roślinami i zwierzętami.

W grupie uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce zdobyła Tola Iwaniczko z Uherzec Mineralnych, II miejsce Zuzanna Semenowicz z Beska, zaś miejsca III ex aequo Marta Jaworska z Falejówki i Katarzyna Folczyk z Jaćmierza. Ponadto komisja przyznała wyróżnienia Zofii Folcik z Beska, Bartłomiejowi Sobolakowi z Trepczy oraz Aleksandrze Marciniuk i Paulinie Górniak z Tyrawy Wołoskiej.

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej I miejsce zdobyli Jacek Gburyk i Julian Semenowicz z Zarszyna, II miejsca ex aequo Marcelina Iżowska i Kamila Zubik z Beska oraz Aleksandra Lenkiewicz ze Średniej Wsi, a III miejsce Dawid Gac i Łukasz Witek z Jaćmierza. Wyróżnienie poznano Gabrielowi Noweckiemu z Bukowska, Marcie Bartkowskiej z Falejówki, Kamili Woźniak ze Strachociny oraz Pawłowi Biskupowi z Tyrawy Wołoskiej.

Uroczyste wręczenie pucharów zdobywcom pierwszych miejsc oraz dyplomów i nagród książkowych wszystkim uczestnikom konkursu odbyło się we wtorek 8 czerwca 2021 r. na ul. Stróżowskiej 15 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie ciekawych prezentacji ortograficznych i pogratulowali zwycięzcom. Podziękowania skierowane zostały także w stronę nauczycieli i rodziców za podjęcie dodatkowych obowiązków w trudnym czasie pandemii i nauczania zdalnego.

FOTOGALERIA


© 2021    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA