Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Model Dostępnej Szkoły

Nasza szkoła realizuje projekt

"DOSTĘPNA SZKOŁA - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W KREOWANIU
PRZYJAZNEJ ATMOSFERY EDUKACYJNEJ
Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA".

DOSTĘPNA SZKOŁA to szkoła, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb. Celem wdrożenia Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach:
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

GŁÓWNE DZIAŁANIA, PODJĘTE NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOśCI W NASZEJ SZKOLE, TO MIĘDZY INNYMI:
Dostępna Szkoła nie działa w próżni - wdrożone praktyki służą całej społeczności, która bezpośrednio i pośrednio korzysta z wypracowanych rozwiązań, wpływając tym samym na tworzenie bardziej przyjaznego i świadomego zwiększania dostępności społeczeństwa.

Model Dostępnej Szkoły

DYŻUR LIDERA DOSTĘPNOśCI
Katarzyna Bereżańska
Poniedziałek: od 13.00 do 15.00


FOTOGALERIA

Remont szkoły

Zajęcia muzyczne

Zajęcia artystyczne

Zajęcia plastyczne


© 2023    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA