Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Wieczornica patriotyczna
w Domu Ludowym w Średniej Wsi
(Narodowe Święto Niepodległości)

W niedzielę 12 listopada 2023 r. w Domu Ludowym w Średniej Wsi odbyła się wieczornica patriotyczna z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na uroczystość mieszkańców Średniej Wsi i Bachlawy zaprosili: Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00 wspólnym odśpiewaniem wszystkich zwrotek hymnu państwowego, a następnie Dyrektor szkoły powitał przybyłych mieszkańców oraz gości, którzy skorzystali z zaproszenia i przybyli do świetlicy Domu Ludowego w Średniej Wsi. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta i Gminy Lesko pan Adam Snarski z osobą towarzyszącą, radny z gminy pan Janusz Żaczek, radny z powiatu pan Piotr Wątor oraz ksiądz proboszcz Mirosław Dubiel. W przemówieniu rozpoczynającym spotkanie Dyrektor ZSS przypomniał krótko wydarzenia z historii, które doprowadziły do tego, że po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapy Europy. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Lesko pan Adam Snarski, który podziękował za zaproszenie i możliwość spędzenia tego patriotycznego wieczoru w gronie społeczności szkolnej i mieszkańców Średniej Wsi i Bachlawy.

Kilka słów organizacyjnych dodała przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Giefert, która zaprosiła do udziału w Loterii Fantowej zorganizowanej przez rodziców, a z której zysk w całości zostanie przekazany dla uczniów naszej szkoły.

Po oficjalnych przemówieniach część artystyczną rozpoczął występ najmłodszych, czyli przedszkolaków, a następnie klas I - III. W wierszach, piosenkach i utworach instrumentalnych opisywali oni piękno naszej Ojczyzny oraz przywoływali postacie dobrych, mądrych ludzi, którzy przed wiekami, ale i współcześnie, tworzyli i nadal tworzą historię Polski. Po nich na scenę wkroczyli starsi uczniowie z klas IV - VIII, zachwycając zgromadzonych widzów recytacją patriotycznych wierszy, a przede wszystkim wykonaniem starszych i nowszych pieśni sławiących naszą Ojczyznę. Wszyscy młodzi artyści zostali nagrodzeni wielkimi brawami.

Na koniec pan Dyrektor zaprosił zebranych do wspólnego wraz z chórem śpiewania najpiękniejszych, tradycyjnych i współczesnych, pieśni patriotycznych. Przy dźwiękach rozbrzmiewających pieśni, goście częstowali się gorącą kawą i herbatą oraz pysznymi ciastkami upieczonymi przez rodziców, a po zakończeniu wspólnych śpiewów wzięli udział w Loterii Fantowej.

Wielu uczestników tej uroczystości podkreślało, jak ważną rolę odgrywają takie spotkania, bo dzięki nim jednoczy się cała społeczność oraz stwarza się wszystkim możliwość wspólnego świętowania.

FOTOGALERIA


© 2023    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA