Bieszczadzki Koncert Kolęd


Piękne polskie kolędy i pastorałki od wieków zachwycają kolejne pokolenia Polaków. Czas najpiękniejszych w roku świąt także i dziś inspiruje artystów do tworzenia nowych, nie mniej wzruszających piosenek i pieśni bożonarodzeniowych. Tradycyjne ale i współczesne kolędy i pastorałki można było usłyszeć podczas „Bieszczadzkiego Koncertu Kolęd i Pastorałek”, który 10 stycznia 2016 r. odbył się w nowym kościele parafialnym w Średniej Wsi.

Pomysłodawcami tego koncertu byli: proboszcz parafii Średnia Wieś ks. Mirosław Dubiel oraz dyrygent miejscowego chóru Robert Miszczak. Okazją do wspólnego spotkania chórów z powiatu leskiego było świętowanie przez chór ze Średniej Wsi jubileuszu 10-lecia swej działalności. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 mszą świętą, a zaraz po niej mieszkańcy Średniej Wsi i okolicznych miejscowości mogli usłyszeć wspaniałe, wielogłosowe wykonania pieśni bożonarodzeniowych. Koncert rozpoczął chór parafialny z Baligrodu, którym dyrygował Remigiusz Cecuła, po nim wystąpili chórzyści z parafii Jankowce i Glinne pod kierunkiem Bogumiła Paszkowskiego. Jako trzeci wystąpił gość specjalny – chór z parafii Pustyny koło Krosna, którego dyrygentem jest Wojciech Gibała, a następnie najliczniejszy i najstarszy chór „Cantate Dominum” z parafii Lesko pod batutą Tadeusza Cecuły. Jako ostatni wystąpili gospodarze, chór „Laudate Dominum” z parafii Średnia Wieś dyrygowany tym razem przez Magdalenę Wasylewicz. Zgromadzeni goście, a wśród nich starosta Powiatu Leskiego Andrzej Olesiuk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Benewiat, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Lesko Tomasz Bebkiewicz, radni Janusz Żaczek i Grzegorz Chytła oraz proboszcz parafii Pustyny ks. Tadeusz Osiński, mogli usłyszeć m.in. utwory: „Kiedy pierwsza gwiazdka”, „Pastuszkowie hej”, „Nad Betlejem ciemna noc”, „Kolęda dla nieobecnych”, „Zaśpiewam Jezusowi” i wiele innych. Koncert zakończył występ połączonych chórów, którymi dyrygował Tadeusz Cecuła. Kolędy „Bracia, patrzcie jeno”, „Cicha noc” i „Radość dziś nastała” wybrzmiały z siłą niespotykaną dotychczas w średniowiejskim kościele, wyciskając łzy wzruszenia z oczu słuchaczy.

Na zakończenie gospodarze zaprosili wszystkich gości na wspólny posiłek przygotowany w Domu Ludowym w Średniej Wsi. Mamy nadzieję, że dyplomy oraz pamiątkowe statuetki długo będą jeszcze przywoływały wspomnienia tego kolędowego spotkania.


Chór z parafii Baligród


Chór z parafii Jankowce – Glinne


Chór z parafii Pustyny


Chór z parafii Lesko


Chór z parafii Średnia Wieś


Występ połączonych chórów


Uroczysta kolacja w Domu Ludowym w Średniej Wsi