II Bieszczadzki Koncert Kolęd


Piękną tradycją w naszej Ojczyźnie stało się organizowanie w okresie po świętach Bożego Narodzenia wspólnego kolędowania. W niedzielę 21 stycznia 2018 r. w nowym kościele w Średniej Wsi, już po raz drugi, odbył się „Bieszczadzki Koncert Kolęd i Pastorałek”. Był on jedną z pierwszych imprez organizowanych w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoim patronatem imprezę objął Starosta Powiatu Leskiego.

Wśród licznie zgromadzonych miłośników śpiewu wielogłosowego znaleźli się: ksiądz prałat, Dziekan Dekanatu Leskiego Mieczysław Bąk, Starosta Powiatu Leskiego Andrzej Olesiuk wraz z małżonką, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Bebkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Benewiat, radny Rady Miejskiej, prezes Stowarzyszenia „Grodzisko”, współorganizator koncertu, Janusz Żaczek oraz były dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi Janusz Skrajny wraz z małżonką.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 uroczystą mszą św., w trakcie której kościół zabrzmiał potężnym śpiewem połączonych pięciu chórów z naszego powiatu. Pięknie wybrzmiały słowa kolęd: „Cicha noc”, „Bracia patrzcie jeno” i „Radość dziś nastała”. Sam koncert rozpoczął się bezpośrednio po zakończeniu mszy św., poprowadziła go nauczycielka języka polskiego Joanna Pisula. Jako pierwsi przed zgromadzoną publicznością wystąpili gospodarze – chór „Laudate Dominum” ze Średniej Wsi, którym dyrygował pomysłodawca kolędowego spotkania chórów, dyrektor szkoły w Średniej Wsi, Robert Miszczak. Utworem rozpoczynającym koncert była wzruszająca piosenka „List wigilijny od matki”. Przypomniał on o trudnych dziejach naszej Ojczyzny, gdy przy wigilijnym stole brakowało ojców i synów, którzy wywożeni byli na Sybir lub musieli uciekać z kraju w obawie przed prześladowaniami. To wtedy narodził się zwyczaj wkładania do kopert z listami opłatków, by i oni mogli w ten świąteczny czas, choć symbolicznie, być blisko swoich matek, żon, córek... W dalszej części swojego występu chór zaśpiewał pastorałkę „My też, pastuszkowie” oraz kolędy „Mizerna cicha” i „Dzisiaj w Betlejem”. Następnie wystąpił chór z Baligrodu prowadzony przez organistę Remigiusza Cecułę. W ich wykonaniu usłyszeliśmy kolędy: „W słodkim Jeruzalem”, „O, święta noc”, „Adeste fideles”. Chór zaśpiewał także „Modlitwę o pokój” – jedną z pieśni, którą wykonuje w czasie mszy świętych za Ojczyznę. Jako trzeci wystąpił chór „Canto Amici” („Śpiew Przyjaciół”) z parafii Jankowce-Glinne prowadzony przez organistę Bogumiła Paszkowskiego. Chór wykonał kolędy: „Bóg się rodzi, Pan nad pany”, „Baranek Boży między bydlętami”, „Niechaj będzie głośno wszędzie” i „Dziecino słodka, czemu drżysz”. Po nich wystąpił najstarszy, ponad 60-letni chór „Cantate Dominum” z Leska, którego dyrygentem jest leski organista Tadeusz Cecuła. Podczas koncertu chór zaprezentował kolędy: „Betlejemskie pole śpi” (melodia z Podkarpacia), „Nie była miejsca dla Ciebie” i „Nad Betlejem ciemna noc”. Prócz kolęd uczestnicy koncertu usłyszeli dwie wzruszające pieśni patriotyczne: „O Panie, który jesteś w niebie” ułożoną przez kapitana Adama Kowalskiego w obozie internowania żołnierzy polskich w Rumunii po wrześniu 1939 r. oraz pieśń „Ojczyzno ma” napisaną przez ks. Karola Dąbrowskiego w 1981 r. w Krakowie, tuż po ogłoszeniu stanu wojennego; pieśń tę uznano za nieoficjalny hymn „Solidarności”. Jako ostatni wystąpił chór kameralny „Sursum Corda” („W górę serca”) ze Średniej Wsi, którego dyrygentką jest Magdalena Wasylewicz. W jego wykonaniu usłyszeliśmy kolędy: „Szczęśliwa kolebko”, „Północ już była” oraz „Boże i Królu”. Ostatnim utworem koncertu była zaśpiewana przez nich piękna „Kolęda żołnierzy wyklętych”. W podziękowaniu za udział w koncercie wszystkie chóry otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki. Na zakończenie połączone chóry, pod batutą Tadeusza Cecuły, zaśpiewały pieśń „Misericordias Domini”. Po koncercie chórzyści i zaproszeni goście spotkali się na uroczystej kolacji.

Zarówno zgromadzeni w kościele słuchacze, jak i artyści, w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na potrzebę kultywowania polskich tradycji bożonarodzeniowych, spotkań opłatkowych i wspólnego kolędowania, zwłaszcza że nasza Ojczyzna może się pochwalić najbogatszym repertuarem pieśni opowiadających o przyjściu na świat Zbawiciela.

Prowadząca koncert Joanna Pisula


Zaproszeni goście


Chór „Laudate Dominum” z parafii Średnia Wieś


Chór z parafii Baligród


Chór „Canto Amici” z parafii Jankowce – Glinne


Chór „Cantate Dominum” z parafii Lesko


Chór „Sursum Corda” z parafii Średnia Wieś


Występ połączonych chórów


Uroczysta kolacja w Domu Ludowym w Średniej Wsi

Zaproszenie na Koncert Kolęd